wum.edu.pl/Rynek Zdrowia | 10-11-2017 12:50

WUM: wszczepili stymulator poprawiający kurczliwość mięśnia sercowego

W I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, wykonano zabieg implantacji stymulatora poprawiającego kurczliwość mięśnia sercowego (cardiac contractility modulation - CCM). Jest to nowoczesna metoda wykorzystywana w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

Prof. Grzegorz Opolski; FOT. PTWP

Zabieg wykonano u 50-letniego pacjenta z ciężką pozawałową niewydolnością serca, z implantowanym wcześniej kardiowerterem-defibrylatorem. Pacjent czeka na kwalifikację do przeszczepu serca; pomimo stosowanej optymalnej farmakoterapii i standardowej elektroterapii występują zaostrzenia objawów.

Zabieg polega na wprowadzeniu do prawej komory dodatkowych dwóch elektrod, które umiejscawia się w przegrodzie międzykomorowej, tj. w ścianie dzielącej prawą i lewą komorę serca. Praca układu polega na wyczuwaniu własnych pobudzeń serca pacjenta i stymulacji serca wyższą energią elektryczną w fazie refrakcji (rozkurczu). Bateria urządzenia umieszczona jest pod skórą pacjenta, w okolicy podobojczykowej prawej, jest okresowo (średnio raz na tydzień) ładowana indukcyjnie przez samego pacjenta. Urządzenie programowane jest za pomocą tabletu.

Jest to pierwsza na Mazowszu taka implantacja. Urządzenie CCM Optimizer Smart pierwszy raz w Polsce implantowano w lutym br. Zespół kliniki kardiologii WUM jest obecnie czwartym w Polsce (po Łodzi, Wrocławiu i Zabrzu) ośrodkiem, który rozpoczął wykonywanie takich zabiegów.

Według danych Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 r. na niewydolność serca cierpi w Polsce nawet do 700 000 osób, a wydatki związane z postępowaniem w tym schorzeniu pochłaniają ok. 1,73 mld złotych rocznie.

Więcej: wum.edu.pl