KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

W siedmiu województwach będą leczyć choroby serca po nowemu. Start pilotażu 10 listopada

OPRAC. JKB • Źródło: RCL, RYNEK ZDROWIA

W siedmiu województwach będą leczyć choroby serca po nowemu. Start pilotażu 10 listopada
Poszerzono program pilotażowy o kolejne województwa. Fot. Shutterstock

Projekt rozporządzenia w sprawie rozszerzenia Krajowej Sieci Kardiologicznej został skierowany do ogłoszenia. Do pilotażu włączono województwa dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Wcześniej realizowano go na Mazowszu.

Dodano: 07 listopada 2022, 08:46 Aktualizacja: 07 listopada 2022, 10:29
 • Do publikacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
 • Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej zostanie poszerzony o kolejne województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie
 • W projekcie rozporządzenia dla nowych województw czas trwania etapu organizacji określono od 10 listopada 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Natomiast we wszystkich regionach program ma być realizowany do 31 grudnia 2024 roku

W siedmiu województwach będą leczyć choroby serca po nowemu

Do ogłoszenia został skierowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Projekt rozszerza realizację programu pilotażowego o kolejne województwa:

 • dolnośląskie,
 • łódzkie,
 • małopolskie,
 • pomorskie,
 • śląskie,
 • wielkopolskie.

- Wskazane województwa są województwami o największej liczbie ludności zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym - wskazano w uzasadnieniu.

Ze względu na rozszerzenie obszaru realizacji programu pilotażowego o nowe województwa uznano za zasadne zmianę struktury sieci kardiologicznej przez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego. 

- Zadania krajowego ośrodka koordynującego będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, który jednocześnie jest regionalnym ośrodkiem koordynującym – czytamy w uzasadnieniu.

Pilotaż będzie realizowany do końca 2024 roku

W uzasadnieniu podano także, że czas trwania etapu organizacji określono od 10 listopada 2022 roku do 28 lutego 2023 roku, z kolei dla wszystkich realizatorów wydłużono czas trwania etapu realizacji programu pilotażowego do dnia 31 grudnia 2024 roku.

W projekcie rozporządzenia określono regionalne ośrodki koordynujące dla poszczególnych województw:

 • dolnośląskiego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
 • łódzkiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • małopolskiego - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
 • mazowieckiego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
 • pomorskiego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 • śląskiego - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
 • wielkopolskie - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W rozporządzeniu rozszerzono katalog pomiotów mogących kierować pacjenta na kwalifikację do programu pilotażowego o poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych.

- Zmieniono definicję ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej na ośrodek kierujący świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego, jak również zwiększono z 25 zł do 30 zł kwotę dla ośrodków kierujących świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego - wskazano.

Jak argumentuje resort zdrowia "zmiana ta ma na celu zwiększenie oddziaływania programu pilotażowego i objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów".

- W związku z faktem, że  świadczenia diagnozowania i leczenia  nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nimi powikłań sercowo naczyniowych lub narządowych realizowane są przez lekarzy specjalistów hipertensjologów, do sieci kardiologicznej włączono poradnie hipertensjologiczne w ramach ośrodków współpracujących I poziomu - dodano.

Poza tym zmieniono również definicję dla ośrodków współpracujących II poziomu "przez zastąpienie warunku wykonania w 2020 r. co najmniej 45 ablacji w zaburzeniach rytmu serca i utrzymywania całodobowego dyżuru pracowni hemodynamicznej, warunkiem posiadania pozytywnej opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii".

- Ma to na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z rozpoznaniami kardiologicznymi przez doświadczony personel medyczny oraz w podmiotach, w których znajduje się odpowiedni i specjalistyczny sprzęt medyczny do realizacji takich świadczeń. Opinia konsultanta wojewódzkiego, który jest najbardziej rozeznany w swojej dziedzinie jak i w swoim regionie pozwoli na spełnienie powyższego co z kolei wpłynie na weryfikacje w programie pilotażowym organizacji udzielania świadczeń w ramach sieci kardiologicznej co jest celem przedmiotowego programu pilotażowego - wyjaśnia MZ.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU