• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Tysiąc ablacji w ICZD

Autor: Katarzyna Gardzińska/Rynek Zdrowia • • 11 grudnia 2016 18:19

Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" wykonano już 1000 ablacji RF u dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 19 lat. 1001 ablacja zostanie przeprowadzona w poniedziałek (12 grudnia).

Tysiąc ablacji w ICZD
1001 ablacja w ICZD zostanie przeprowadzona w poniedziałek (12 grudnia). Fot. PTWP

W Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w 2004 roku uruchomiona została pierwsza w kraju pracownia inwazyjnej elektrofizjologii dla dzieci. Pierwszy zabieg ablacji był wykonany już w 2003 roku.

Od chwili rozpoczęcia działalności do grudnia 2016 roku wykonano 1000 ablacji RF u dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 19 lat, o masie ciała od 6 do 105 kg. Wśród leczonych było 646 pacjentów z zespołami preekscytacji, głównie z zespołem WPW, 249 z nawrotnym częstoskurczem węzłowym, 57 dzieci z ektopicznym częstoskurczem przedsionkowym, w 48 przypadkach wskazaniem do leczenia ablacją złożona arytmia komorowa - przekazała w informacji dla mediów Katarzyna Gardzińska, rzecznik prasowy ICZD.

Wczesna skuteczność dochodziła do 89 proc. leczonych, nie obserwowano groźnych powikłań.

Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej jest skuteczną inwazyjną metodą leczenia wielu typów częstoskurczu, dla wiele dzieci jest jedyną metodę terapii. Dobre wyszkolenie zespółu Kliniki Kardiologii IPCZD i współpraca wielu specjalistów pozwoliły uniknąć powikłań, chociaż zawsze należy się z nimi liczyć i być przygotowanym na ich wystąpienie.

Częstoskurcze, zwłaszcza napadowe, są u dzieci najczęściej występującymi objawowymi zaburzeniami rytmu serca. Długotrwały częstoskurcz może być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego, czyli tzw. kardiomiopatii tachyarytmicznej.

Niektórzy pacjenci z bardzo szybkim rytmem serca w czasie częstoskurczu (tachyarytmii) są zagrożeni zatrzymaniem krążenia a nawet nagłym zgonem. Dzieci z tachyarytmiami mają wiele ograniczeń w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami.

Przezskórna ablacja prądem RF lub krioablacja, jako najskuteczniejszą metodą leczenia wielu typów tachyarytmii (częstoskurczu przedsionkowego, przedsionkowo-komorowego, węzłowego i komorowego) również u dzieci i młodzieży. U pacjentów z rozwijającą się kardiomiopatią tachyarytmiczną lub zagrożonych nagłym zgonem, wczesne leczenie ablacją jest metodą ratującą życie.

Leczenie ablacją polega na planowym uszkodzeniu źródła arytmii za pomocą umieszczonej w sercu elektrody ablacyjnej z użyciem prądu o częstotliwości radiowej (wzrost temperatury w miejscu przywarcia do wsierdzia do 45-65oC) lub niskiej temperatury tzw. krioablacją ( poniżej minus 50 oC).

Częstość występowania powikłań w czasie inwazyjnej diagnostyki elektrofizjologicznej i ablacji prądem o częstotliwości radiowej u dzieci wynosi od 1 do 7,2 proc. w zależności od typu arytmii, stanu układu krążenia, wieku dziecka i jego masy ciała (istotnie wzrasta liczba powikłań u dzieci poniżej 4 lat oraz z masą ciała poniżej 15 kg), miejsca ablacji i doświadczenia zespołu elektrofizjologicznego.

Skuteczność leczenia ablacją RF u dzieci z prawidłową anatomią serca jest wysoka i w zależności od lokalizacji źródła arytmii wynosi od 80 do 97 proc. Najtrudniejszymi pacjentami są dzieci i młodzież z zaburzeniami rytmu serca i nieprawidłową anatomią serca. W tej grupie pacjentów skuteczność ablacji jest niższa, ale zwykle przekracza 50 proc.

Po skutecznej ablacji RF pacjent jest wyleczony, nie wymaga podawania leków antyarytmicznych, może prowadzić normalny tryb życia łącznie z udziałem w zajęciach sportowych, a w przyszłości może podjąć pracę w wybranym przez siebie zawodzie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum