KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Te choroby zabijają w Polsce najczęściej. W sześciu województwach będą je leczyć po nowemu

JPP • Źródło: RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Te choroby zabijają w Polsce najczęściej. W sześciu województwach będą je leczyć po nowemu
W sześciu województwach będą leczyć choroby serca po nowemu Fot. AdobeStock

Do konsultacji publicznych skierowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia ws. programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Program zostanie rozszerzony o sześć województw - to pewne, nowelizacja zakłada natomiast kilka innych, ważnych zmian.

Dodano: 09 września 2022, 11:17 Aktualizacja: 11 września 2022, 07:59
 • 9 września do konsultacji publicznych skierowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia ws. programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
 • Program zostanie rozszerzony o sześć województw. Jego realizacja ma się rozpocząć w styczniu 2023 r. Natomiast zakończyć (okres wydłużono) do 31 grudnia 2024 r.
 • Pilotaż obejmie ponad 136 tys. pacjentów w sześciu województwach. - W związku z tym zwiększono, proporcjonalnie, maksymalną liczbę świadczeniobiorców w województwie mazowieckim - dodaje Ministerstwo Zdrowia
 • Ponadto, jak informuje resort zdrowia w związku z rozszerzeniem obszaru realizacji programu pilotażowego o nowe województwa zmieniono strukturę sieci kardiologicznej poprzez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego 
 • Dodajmy, że choroby układu krążenia to największy zabójca w Polsce. Według raportu na temat umieralności, który opracował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, w pierwszej połowie 2021 roku spowodowały ponad 92 tys. zgonów. Na drugim miejscu były nowotwory

Zmiany w pilotażu sieci kardiologicznej. Jest rozporządzenie MZ

9 września do konsultacji publicznych skierowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia ws. programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Projekt zakłada, że program zostanie rozszerzony o sześć województw:

 • dolnośląskie,
 • łódzkie,
 • małopolskie,
 • pomorskie,
 • śląskie
 • wielkopolskie

- Jako kryterium do włączenia realizacji programu pilotażowego we wskazanych województwach zastosowano liczbę ludności. Wskazane regiony są województwami o największej liczbie ludności zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym w 2021 roku - przypomina Ministerstwo Zdrowia.

Jak informuje resort w związku z rozszerzeniem obszaru realizacji programu pilotażowego o nowe województwa zmieniono strukturę sieci kardiologicznej poprzez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego

- Zadania krajowego ośrodka koordynującego będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego  Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Za wyborem tego świadczeniodawcy przemawia fakt, że jest on współtworzącym koncepcję krajowej sieci kardiologicznej, jak również autorem wytycznych postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy, o których mowa w programie pilotażowym - argumentuje ministerstwo. 

Zadania krajowego ośrodka koordynującego:

 • bieżąca i okresowa oceny realizacji planów leczenia ustalanych w regionalnych ośrodkach koordynujących oraz ośrodkach współpracujących poziomu II;
 • prowadzenie infolinii kardiologicznej dla całego programu pilotażowego;
 • koordynacja w skali kraju opieki kardiologicznej nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 • aktualizacja i modyfikacja wytycznych postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy;
 •  zbieranie danych ze wszystkich ośrodków poziomu II i I uczestniczących w programie pilotażowym, celem ich okresowej analizy oraz dokonania całościowego podsumowania realizacji programu we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • opracowanie porozumienia z ośrodkami kierującymi świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego;
 • prowadzenie systemu teleinformatycznego Sieci Kardiologicznej

W tych regionach choroby serca będą leczyli po nowemu

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w celu koordynacji opieki w ramach sieci kardiologicznej w skali kraju zostanie stworzony system teleinformatyczny Sieci Kardiologicznej koordynacji, który będzie zarządzany przez krajowy ośrodek koordynujący.

- System ten ma na celu usprawnienie zarządzania opieką w ramach sieci kardiologicznej, w tym zawieraniu porozumień pomiędzy podmiotami współpracującymi, jak i kierującymi do kwalifikacji pacjenta do programu pilotażu, oraz umożliwi sprawne przeprowadzenie ewaluacji programu pilotażowego - wyjaśnia MZ. 

Poza tym "ujednolici i usprawni, we wszystkich województwach, w których realizowany jest program pilotażowy, sposób zbierania danych służących do wyliczenia mierników i wskaźników określonych w rozporządzeniu, co przełoży się na jakość wniosków wyciąganych w trakcie procesu ewaluacji, jak również zminimalizuje ryzyko wystąpienia błędów w przekazywanych danych.

Sieć kardiologiczna w sześciu nowych województwach. Ważne zmiany:

 • W projekcie rozporządzenia dla nowych województw wydłużono czas trwania etapu realizacji programu pilotażowego do 31 grudnia 2024 r.
 • Rozszerzono katalog pomiotów mogących kierować świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego o: poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych
 • Zmieniono definicję ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej na ośrodek kierujący świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego,
 • zwiększono z 25 zł do 50 zł kwotę dla ośrodków kierujących świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego. Zmiana ta ma na celu zwiększenie oddziaływania programu pilotażowego i objęcie opieką kardiologiczną większą liczbę pacjentów. Objęcie finansowaniem wyłącznie tych ośrodków wynika ze sposobu finansowania stawką kapitacyjną z uwzględnieniem chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, prowadzonych samodzielnie (bez udziału specjalisty) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kierowanie pacjenta w ramach programu pilotażowego wiąże się z obniżeniem finansowania dla tych ośrodków, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów kierowanie pacjentów do programu pilotażowego nie wiąże się z obniżeniem finansowania.
 • Ze względu na świadczenia diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nimi powikłań sercowo-naczyniowych lub narządowych, włączono do sieci kardiologicznej w ramach ośrodków współpracujących I poziomu poradnie hipertensjologicznej
 • Zmieniono również definicję dla ośrodków współpracujących II poziomu przez wskazanie, że wyboru takiego ośrodka dokonuje konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym – z uwagi na konieczność zapewnienia w danym województwie należytego rozmieszczenia ośrodków z uwzględnieniem odpowiedniego ich potencjału i poziomu kompetencji.
 • Umożliwiono zawieranie umów w trakcie trwania okresu realizacji dzięki czemu będzie możliwe zawieranie umów po zakończonym etapie organizacji.

- Zakłada się, że etap realizacji rozpocznie się w styczniu 2023 r. Łącznie dla wszystkich wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem województw liczba świadczeniobiorców wyniesie 136 002 (6 x 22 667). W związku z wydłużeniem okresu realizacji programu pilotażowego zwiększono, proporcjonalnie, maksymalną liczbę świadczeniobiorców w województwie mazowieckim mogących wziąć udział w programie pilotażowym, która wynosi obecnie 34 944 - wylicza Ministerstwo Zdrowia.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU