• PARTNER SERWISUpartner serwisu

TSH może podnosić poziom cholesterolu niezależnie od hormonów tarczycy

Autor: Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia • • 02 listopada 2012 11:18

Badania wykazują, że TSH może wpływać na komórki tłuszczowe i zwiększać ekspresję wątrobowej reduktazy 3-hydroxy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Jest to enzym odpowiadający za syntezę cholesterolu w wątrobie. Dzięki temu TSH może niezależnie od hormonów tarczycy regulować gospodarkę lipidową.

TSH może podnosić poziom cholesterolu niezależnie od hormonów tarczycy
Celem naukowców z Department of Endocrinology, Shandong University, Chiny, była ocena związku między stężeniem TSH w surowicy krwi i poziomem lipidów we krwi obwodowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

To retrospektywne badanie przeprowadzono z udziałem ponad 1300 chorych z chorobą naczyń wieńcowych potwierdzoną w badaniu koronarograficznym. Po zanalizowaniu występowania  zaburzeń tarczycy do badania ostatecznie zakwalifikowano 568 pacjentów, w tym 270 mężczyzn i 298 kobiet (średnia wieku 63,56±11,37 lat). W celu oceny wpływu TSH na poziom cholesterolu wykonano analizę korelacji Pearsona po odrzuceniu klasycznych czynników wpływających na poziom lipidów, jak i stężeń hormonów tarczycy.

Wyniki badania wykazały występowanie nieprawidłowości w zakresie tarczycy u ponad 18% badanych. Częstość występowania niedoczynności tarczycy wynosiła 15,32% i była większa w porównaniu z częstością występowania nadczynności gruczołu tarczowego (3,34%).

Po odrzuceniu czynników takich, jak: płeć, wiek, palenie papierosów, poziom glukozy na czczo i poziom hormonów tarczycy odnotowano istotny wpływ TSH na całkowity poziom cholesterolu (r=0.095, p=0.036). Dodatkowa analiza wykazała, że wzrostowi TSH o 1mIU/L towarzyszył wzrost całkowitego poziomu cholesterolu o 0.015580712 mmol/L w surowicy krwi.

Uważa się, że TSH może wpływać na poziom cholesterolu nie tylko poprzez oddziaływanie na reduktazę HMG-CoA, ale również poprzez bezpośredni wpływ na tkankę tłuszczową, w szczególności: na różnicowanie preadipozytów oraz adipogenezę, stymulację lipolizy w komórkach tłuszczowych oraz wydzielanie leptyny. W ten sposób może podnosić stężenie wolnych kwasów tłuszczowych .

Autorzy badania konkludują, że TSH może wpływać na zwiększenie całkowitego stężenia cholesterolu niezależnie od hormonów tarczycy. Choć nie jest to silne działanie, może mieć istotne implikacje kliniczne. Podkreślają oni potencjalną fizjologiczna rolę TSH w regulacji gospodarki lipidowej, jak i znaczenie utrzymywania nie tylko właściwych poziomów hormonów tarczycy, ale również TSH - szczególnie u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca.

Oprac.: dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22621207  
Nutr Metab (Lond). 2012 May 23;9(1):44.
Thyroid stimulating hormone, independent of thyroid hormone, can elevate the serum total cholesterol level in patients with coronary heart disease: a cross-sectional design.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum