KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Sympozjum PTK: kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca

Autor: RZ/RYNEK ZDROWIA

Sympozjum PTK: kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ponad 300 wybitnych kardiologów, fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków zgromadziło w Jachrance Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Niewydolność serca - opieka kompleksowa.

Dodano: 20 marca 2018, 15:32

Dyskutowano m.in. o teoretycznych i praktycznych aspektach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, o możliwościach, jakie stwarza wdrożenie nowoczesnej telerehabilitacji kardiologicznej w Polsce, a także o utworzeniu rządowego programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca oraz o pierwszych ocenach wdrażania programu KOS-Zawał.

- Z powodu niewydolności serca corocznie do polskich szpitali trafia ponad 180 tysięcy osób, co plasuje Polskę w europejskiej negatywnej czołówce. To prawdziwa epidemia - podkreślał profesor Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w czasie obrad 22. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK (15-17 marca).

Szacuje się, że spowodowana niewydolnością serca niezdolność do pracy kosztuje polską gospodarkę 200 mln PLN rocznie. Wielu chorych korzysta z rent ZUS-u. Zdaniem dr hab. Iwony Korzeniowskiej-Kubackiej z Instytutu Kardiologii optymizmem napawa fakt, że rehabilitacja kardiologiczna pozwala na powrót do pracy zawodowej nawet 86,3 proc. chorych, jednak jest nią objętych jedynie 22 proc. wszystkich pacjentów.

Szczególną uwagę uczestnicy Sympozjum zwrócili na ocenę wdrażanego od jesieni 2017 roku programu KOS-zawał. Dr hab. Zbigniew Eysymontt, dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, przypomniał, że najważniejszym celem programu jest zmniejszenie śmiertelności pacjentów po zawałach serca w Polsce.

- Dzięki programowi udało się zapewnić pacjentom po zawałach kompleksową opiekę i rehabilitację, co stanowi zwieńczenie wieloletniej pracy naszej Sekcji - podsumowała dr Wolszakiewicz, przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

Prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wskazał, że poprawy wymaga m.in. zbierania danych o pacjentach i ich leczeniu, a także finansowanie programu oraz dostęp do programu dla pacjentów wykluczonych z rehabilitacji. Prof. Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, podkreślił zaś, że system administracyjny programu jest zbyt rozbudowany i należałoby pomyśleć o jego uproszczeniu.

Jednym z kluczowych zagadnień omawianych podczas Sympozjum był System Koordynowanej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca (KONS) - rządowy program, którego pilotaż zapowiadany jest na sierpień 2018 roku.

Program charakteryzuje się wielospecjalistycznym podejściem do leczenia niewydolności serca i zdaniem dr hab. Doroty Sobczyk z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, może przyczynić się do lepszej współpracy między kardiologami a lekarzami POZ. Dr Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, był także zdania, że leczenie niewydolności serca powinno odbywać się głównie na poziomie POZ, tymczasem polski system opieki nad pacjentami z niewydolnością serca opiera się głównie na sieci szpitali.

Podczas Seminarium poinformowano, że obecnie w Polsce realizowany jest unikalny w skali europejskiej projekt badawczy współfinansowany ze środków NCBiR w całości poświęcony telerehabilitacji kardiologicznej. Prezentowany projekt pn. TELEREH-HF zakłada opracowanie modelowej procedury hybrydowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca wykorzystującej nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne. Stwierdzono, że jest on doskonałym przykładem współpracy różnych ośrodków kardiologicznych z całej Polski.

W skład konsorcjum badawczego wchodzą: Instytut Kardiologii z Warszawy, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Śląskie Centrum Chorób Serca.

- Celem projektu TELEREH-HF jest wdrożenie nowych technologii monitorowania, transmitowania, gromadzenia, analizowania i zarządzania danymi w celu implementacji hybrydowego modelu kompleksowej domowej telerehabilitacji chorych z niewydolnością serca - tłumaczyła dr hab. Ewa Piotrowicz, kierownik Centrum Telekardiologii Instytutu Kardiologii, liderka projektu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    POLECAMY W PORTALU