Raport AOTMiT: potrzebny wzrost wyceny świadczeń w zakresie operacji wad serca i aorty piersiowej

Autor: oprac. JJ • Źródło: AOTMiT/Rynek Zdrowia05 stycznia 2022 17:00

W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został opublikowany raport dotyczący ustalenia taryf z zakresu leczenia szpitalnego, odnosi się do świadczeń gwarantowanych obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej. AOTMiT uznał, że większość wycen wymaga podwyższenia.

W 2020 roku w 39 ośrodkach przeprowadzono prawie 10,5 tys. operacji wad serca i aorty piersiowej. Fot. AdobeStock
  • Analiza danych dokonana przez AOTMiT pokazuje, że całkowity koszt większości świadczeń obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej jest wyższy od aktualnie obowiązujących taryf
  • AOTMiT podaje proponowane procentowe wzrosty taryf w poszczególnych zakresach operacji wad serca i aorty piersiowej
  • Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń, przy ich niezmienionej liczbie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości ok. 37,4 mln zł
  • Dane w oparciu, o które AOTMiT przygotował raport pochodzą z 33 ośrodków

AOTMiT o kosztach operacji wad serca i aorty piersiowej 

W 2020 roku w 39 ośrodkach przeprowadzono prawie 10,5 tys. operacji wad serca i aorty piersiowej o łącznej wartości świadczeń ponad 354 mln zł. W 2019 r., w okresie przedpandemicznym, takich operacji wykonano ponad 12 tys.

Jak wykazała analiza danych pozyskanych przez AOTMiT od 33 świadczeniodawców, koszt całkowity większości świadczeń w tym zakresie jest wyższy od aktualnie obowiązujących taryf.

Szacuje się, że wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń, przy ich niezmienionej liczbie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości ok. 37,4 mln zł, (to wzrost o 11 proc nakładów w porównaniu z 2019 rokiem).

Jakie świadczenia analizowała AOTMiT

Przedmiotem raportu są świadczenia kardiochirurgiczne: wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków, operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla, operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych a także operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18.

Ponadto w raporcie ujęto świadczenia przezskórnego lub z innego dostępu wszczepiania zastawek serca, kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających oraz przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

Generalnie operacje więcej kosztują niż są wycenione

Analiza danych pozyskanych przez AOTMiT pokazuje, że całkowity koszt większości świadczeń jest wyższy od aktualnie obowiązujących taryf. Jedynie w przypadku ośmiu świadczeń można zaobserwować niższe koszty.

W komunikacie AOTMiT wskazano, że aktualna wycena świadczeń, ustalona w 2019 r., obejmowała również koszty opieki pooperacyjnej (60h dla zakresu operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla oraz 36h dla pozostałych zakresów kardiochirurgicznych), które od 1 listopada 2021 r. są finansowane oddzielnie.

AOTMiT proponuje wyższe wyceny świadczeń

W komunikacie czytamy, że proponowane projekty taryf są wyższe od aktualnej wyceny NFZ w przypadku zakresów:

• Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków - o 33 proc.

• Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla - od 6 do 27 proc.

• Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych - od 2 do 34 proc.

• Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18 - od 6 do 67 proc.

• Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca - od 5  do 12 proc.

• Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających - od 26 do 39 proc. oraz niższe w przypadku zakresu przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka - o 5 proc.

Tu AOTMiT proponuje taryfy na dotychczasowym poziomie

AOTMiT proponuje pozostawienie taryf na dotychczasowym poziomie dla produktów rozliczeniowych: 5.54.01.0000031 wariant 1 - zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego oraz 5.54.01.0000034 wariant 4 - operacje typu „Norwood” w zakresie 03.4657.033.02 Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla.

Analiza danych przekazanych przez świadczeniodawców wykazała, że koszty zabiegów operacyjnych realizowanych w ramach tych świadczeń są niższe niż obecna wycena NFZ, należy jednak wziąć pod uwagę, że są to świadczenia dedykowane dzieciom do 1 roku życia, wymagające udziału w zabiegach wysoko wykwalifikowanego i deficytowego personelu.

 Uwagi do raportu można zgłaszać do 11 stycznia

Szacuje się, że wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń, przy niezmienionej liczbie świadczeń, będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości ok. 37,4 mln zł, co odpowiada 11 proc. zwiększeniu nakładów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 r.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 11 stycznia 2022 roku.

Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który jest do pobrania pobrania wraz z instrukcja jego wypełnienia i przesłania w miejscu publikacji raportów:(https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=5323 )

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum