Projekt zarządzenia NFZ ws. KOS-Zawał. Nowe regulacje dla kar umownych

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek zdrowia09 grudnia 2021 11:00

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia w zakresie leczenia szpitalnego dotyczące określenia warunków zawierania umów i ich realizacji w zakresie kompleksowego świadczeń w ramach KOS – Zawał.

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące umów w ramach KOS-Zawał. Fot. Shutterstock
  • Zarządzenie ma na celu ujednolicenie przepisów, przy zachowaniu ich przejrzystości, ułatwienie świadczeniodawcom ich stosowania.
  • Zmiany wprowadzane zarządzeniem obejmują dostosowanie warunków finansowania świadczeń i kwestię kar umownych
  • Poszerzono także katalog produktów rozliczeniowych mających służyć rozliczaniu świadczeń kompleksowych o koszt osoby towarzyszącej osobie małoletniej lub posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Regulacje zawarte w projekcie zarządzenia mają zastąpić przepisy w tym zakresie z 29 listopada 2019 roku a ich celem, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, mają na celu ujednolicenie przepisów oraz zachowanie ich przejrzystości i ułatwienie ich stosowania.

Regulacja dotycząca kar

Zmiany wprowadzane zarządzeniem obejmują dostosowanie warunków finansowania świadczeń oraz kwestie kar umownych.

Przykładowo w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy, finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

Natomiast w razie niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

Karę umowną w wysokości do 5 proc. Fundusz może na świadczeniodawcę nałożyć w przypadku nieprzeznaczenia przez niego środków, wynikających z ustalenia współczynników korygujący.

W ostatnim punkcie tej części w załączniku została zawarta klauzula mówiąca o tym, że Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Poszerzenie katalogu

Zarządzenie poszerz także katalog produktów rozliczeniowych dedykowanych do rozliczania świadczeń kompleksowych o produkt rozliczeniowy 5.53.01.0001649 .

Chodzi o koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z możliwością jego rozliczenia w ramach stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej.

Termin na przesyłanie uwag i opinii (w wersji elektronicznej) do projektowanego zarządzenia został wyznaczony do 20 grudnia br.

Czytaj:  Kardiologia. Program KOS-zawał sprawdza się, ale korzysta z niego mniej niż 20 proc. chorych

Czytaj: Amerykańscy eksperci potwierdzają - polski program KOS-Zawał zmniejsza śmiertelność pacjentów po zawale serca

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum