RZX/Rynek Zdrowia | 23-02-2019 13:59

Pacjenci i specjaliści apelują o skuteczne leczenie chorych z niewydolnością serca

Koalicja Serce dla Kardiologii oraz eksperci w dziedzinie kardiologii apelują do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o zapewnienie grupie najbardziej potrzebujących pacjentów z ciężkim stadium niewydolności serca odpowiedniego dostępu do leczenia hamującego postęp choroby.

Z powodu niewydolności serca umiera w Polsce ok. 60 tys. osób rocznie Fot. Archiwum

Zwracają uwagę, że skuteczna terapia, określana mianem kamienia milowego w farmakoterapii tego schorzenia, zapewni pacjentom szczególnie obciążonym chorobą poprawę jakości codziennego funkcjonowania i wydłużenie perspektywy kolejnych lat życia.

Przypominają, że chorzy żyjący z uszkodzonym mięśniem sercowym, doświadczają problemów z oddychaniem, cierpią na przewlekłe zmęczenie, towarzyszy im ciągły kaszel i nudności. Rokowania w niewydolności serca są bardzo poważne. Choroba ta jest jednym z głównych schorzeń cywilizacyjnych i  odpowiada w naszym kraju za ok. 60 tys. zgonów rocznie. 5-letnie przeżycia stwierdza się zaledwie u ok. 50 proc. chorych, a aż 11 proc. pacjentów umiera w pierwszym roku po hospitalizacji.

Niewydolność serca to nie tylko wyzwanie zdrowotne, ale także społeczne, bowiem pacjenci, nie mają często możliwości prowadzenia normalnego życia społeczno-zawodowego. Zaledwie 23 proc. chorych w wieku przedemerytalnym pozostaje czynnymi zawodowo, co w znaczący sposób obciąża budżet państwa. Do tego dochodzą koszty związane z hospitalizacją pacjentów, którzy nieustannie muszą wracać do szpitali, co jest bezpośrednią konsekwencją nieodpowiedniego leczenia.

W ocenie sygnatariuszy apelu wszystko to stanowi dowód na potrzebę refundacji odpowiedniego leczenia dla najbardziej potrzebującej grupy chorych z niewydolnością serca.