LJX/Rynek Zdrowia | 13-12-2013 12:03

PAKS w Tychach ma już 5 lat

Aż 8504 hospitalizowanych pacjentów, w tym 2311 zabiegów wszczepienia stymulatorów - to najważniejsze dane liczbowe charakteryzujące funkcjonowanie X Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Tychach.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca rozpoczęły swoją działalność w Tychach w 2008 roku. W X Oddziale Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji diagnozie oraz leczeniu poddawani są pacjenci cierpiący na stabilną i niestabilną chorobę wieńcową, z zawałami serca, jak również z niewydolnością krążenia.

Tyska klinika PAKS specjalizuje się głównie w diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu serca.

- W ciągu pięcioletniej działalności udało nam się przeprowadzić ponad 4871 zabiegów koronarografii oraz 2604 zabiegów plastyki tętnic wieńcowych, wszczepiono 2311 stymulatorów - wylicza Maciej Pruski, ordynator X Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji PAKS w Tychach.