KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Od marca 2023 w sześciu regionach nowy model leczenia chorób kardiologicznych

JPP • Źródło: NFZ, DZIENNIK USTAW, MINISTERSTWO ZDROWIA

Od marca 2023 w sześciu regionach nowy model leczenia chorób kardiologicznych
Od marca 2023 w sześciu regionach nowy model leczenia chorób kardiologicznych

Opublikowano zarządzenie wykonawcze dot. rozszerzenia sieci kardiologicznej w sześciu województwach. W wybranych regionach chorzy będą leczeni według nowego, lepszego dla pacjenta, modelu. - Oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii dla blisko 160 tys. osób - wylicza Ministerstwo Zdrowia.

Dodano: 22 grudnia 2022, 08:00 Aktualizacja: 22 grudnia 2022, 20:21
 • Jeszcze w listopadzie weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rozszerzenia sieci kardiologicznej. Natomiast 21 grudnia opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie
 • Nowe przepisy zakładają rozszerzenie pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej o województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. A także przedłużenie jego realizacji w woj. mazowieckim
 • Programem zostanie objętych nie więcej niż 34 944 pacjentów z woj. mazowieckiego oraz po 20 778 w pozostałych regionach. Jak podkreśla resort zdrowia "oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii dla kolejnych blisko 160 tys. osób"
 • Program skierowany jest do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, wadami zastawkowymi serca
 • - Pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni trafiają do specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodku specjalistycznym - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia

W sześciu regionach nowy model leczenia chorób kardiologicznych

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej opublikowano 21 grudnia (Zarządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej). Dokument jest związany z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia o rozszerzeniu sieci kardiologicznej o nowe województwa, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw jeszcze w listopadzie.

- Program pilotażowy został rozszerzony o 6 nowych województw, tj: województwo dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Przedłużono także realizację pilotażu na terenie województwa mazowieckiego - przypomina NFZ. Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej na Mazowszu był realizowany od roku o objął ponad 2,6 tys. osób.

Pilotaż obejmuje chorych z następującymi rozpoznaniami:

 • niewydolność serca,
 • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
 • wady zastawkowe,
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia

Dla pacjentów program oznacza, że osoba, u której potwierdzono jedno z wyżej wymienionych rozpoznań (diagnozę stawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej POZ, albo kardiolog) jest kierowana na konsultację do wskazanego dużego ośrodka, biorącego udział w pilotażu. Niedługo potem ma kontakt ze specjalistą, który potwierdza lub wyklucza rozpoznanie. Jeśli je potwierdzi, proponuje odpowiednie leczenie.

- Pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni trafiają do specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodku specjalistycznym - argumentuje Ministerstwo Zdrowia.

- Choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów Polaków. Aby temu zapobiec, konieczne jest szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia. Dlatego rozszerzamy program Krajowej Sieci Kardiologicznej. W sześciu nowych województwach obejmie on ponad 124,7 tys. osób, zaś liczba pacjentów z województwa mazowieckiego zwiększy się do blisko 35 tys. Naszym celem jest zagwarantowanie obywatelom jak najszerszego dostępu do specjalistów i przyspieszenie wdrożenia specjalistycznych terapii - komentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rozszerzona sieć kardiologiczna zacznie działać od marca 2023

Organizacja sieci kardiologicznej w nowych województwach ma potrwać do 28 lutego 2023 roku. Od marca nowe ośrodki powinny ruszyć z realizacją programu. Natomiast faktyczny czas realizacji do końca 2024.

Rozporządzenie w sprawie pilotażu wprowadziło instytucję krajowego ośrodka koordynującego program - rolę tę pełnić będzie Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie, który jednocześnie jest regionalnym ośrodkiem koordynującym dla woj. mazowieckiego.

 

Regionalne ośrodki koordynujące dla poszczególnych województw:

 • dolnośląskie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
 • łódzkie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • małopolskie - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
 • mazowieckie - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
 • pomorskie - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
  śląskie - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
 • wielkopolskie - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dodajmy, że pacjentów na kwalifikację do programu pilotażowego mogą kierować:

 • lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
 • poradnie kardiologiczne,
 • oddziały o profilu kardiologicznym
 • oddziały o profilu chorób wewnętrznych.

- Program skierowany jest do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, wadami zastawkowymi serca. Dobrze byłoby, gdyby pacjenci pytali swoich lekarzy o możliwość skierowania do programu. Dzięki temu do programu zdecyduje się przystąpić większa liczba poradni, a to jest niezwykle ważne – mówił prof. Tomasz Hryniewiecki krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.


 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU