NIL/Rynek Zdrowia | 20-09-2019 17:55

NRL ws. programu pilotażu opieki w niewydolności serca: zastąpmy ''świadczeniobiorców''...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło 19 września stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.

Fot. Archiwum

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z  zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca podtrzymuje uwagi zgłoszone w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 63/18/P-VIII z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca – czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Ponadto, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odnosząc się do tytułu opiniowanego projektu i użytego tam sformułowania ''świadczeniobiorców'' wskazuje, że zasadnym byłoby zastąpienie go wyrazem ''chorych'' i konsekwentne używanie tego wyrazu w treści projektowanego rozporządzenia.