KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

NFZ: wkrótce pierwsze konkursy na kompleksową opiekę po zawale

Autor: NFZ/RYNEK ZDROWIA

NFZ: wkrótce pierwsze konkursy na kompleksową opiekę po zawale
Fot. archiwum

KOZ - kompleksowa opieka po zawale (KOS-zawał) to kolejny program koordynowanej opieki nad pacjentem, który wprowadza NFZ. Prezes Funduszu podpisał 29 maja zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego.

Dodano: 30 maja 2017, 20:15 Aktualizacja: 30 maja 2017, 20:15

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności pacjenta do wszystkich niezbędnych mu świadczeń. Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego. 

- KOS-zawał to nowoczesne i kompleksowe podejście do leczenia pacjenta - podkreśla Wojciech Zawalski, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ. - Polega on na objęciu chorego opieką i leczeniem szpitalnym (leczeniem zachowawczym, kardiologią interwencyjną czy elektroterapią), ambulatoryjną opieką kardiologiczną i rehabilitacją kardiologiczną zgodnie z potrzebami pacjenta.

Przewodnikiem (koordynatorem) chorego po systemie świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z wystąpieniem zawału mięśnia sercowego jest szpital, który posiada umowę na KOS-zawał, do którego trafia pacjent. Obowiązkiem koordynatora jest zapewnienie dobrej organizacji opieki zdrowotnej i współpracy personelu medycznego na każdym etapie leczenia.

- Szpital ma zagwarantować pacjentowi skoordynowaną kompleksową realizację świadczeń – polegająca na zaplanowaniu wielokierunkowego leczenia, wyznaczeniu terminów i realizacji poszczególnych świadczeń przez 12 miesięcy od zachorowania, zgodnie z indywidualnymi wskazaniami - zaznacza Wojciech Zawalski.

Szczególnie istotne z punktu widzenia chorego jest zapewnienie w ramach KOZ pełnej i optymalnej opieki poszpitalnej, w szczególności w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Pacjenci, u których nie występują przeciwskazania do rehabilitacji, zostaną objęci tą formą leczenia w ramach rehabilitacji kardiologicznej udzielanej w warunkach stacjonarnych, ośrodka dziennego.

Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w miejscu zamieszkania chorego. Dzięki takiemu podejściu pacjent otrzymuje interdyscyplinarną opiekę zdrowotną, bez konieczności umieszczania go odrębnie na poszczególnych listach osób oczekujących na udzielenia świadczenia np. do poradni kardiologicznej czy ośrodka dziennego rehabilitacji kardiologicznej.

Ośrodki realizujące kompleksową opiekę po zawale będą mogły liczyć na korzystne finansowanie. W celu poprawy dostępności i jakości udzielanej opieki do umowy KOZ wprowadził współczynniki korygujące (zwiększające wycenę) w sytuacji m.in.:

• zapewnienia wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w jak najszybszym czasie (tj. do 14 dni od wypisu z szpitala),
• zrealizowania wszystkich świadczeń w zgodnie z indywidualnym planem leczenia pacjenta w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego,
• świadczeń związanych z pomostowaniem naczyń wieńcowych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających w strukturze organizacyjnej oddział kardiochirurgiczny, ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom objętym kompleksową opieką, szczególnie wymagającym pilnych interwencji kardiochirurgicznych, ciągłej dostępności do interdyscyplinarnego zespołu i leczenia według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Nowy rodzaj opieki będą mogły realizować placówki, które wystartują w konkursach. Pierwsze postępowania konkursowe mogą ruszyć za miesiąc.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    POLECAMY W PORTALU