NFZ: projekt zarządzenia ws. kompleksowego świadczenia KOS-zawał

Autor: NFZ, MAK/Rynek Zdrowia • • 11 grudnia 2019 15:01

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się w środę (11 grudnia) projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe (KOS-zawał), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Centrala NFZ oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do  dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Uwagi należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: szpital.dsoz@nfz.gov.pl, z dopiskiem: "Dot. projektowanego zarządzenia KOS-zawał, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel".

- Zarządzenie (...) wprowadza w życie opublikowane przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obwieszczenie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne - wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera - defibrylatora (S-ICD). W związku z powyższym, symetrycznie do zmian wprowadzonych w zarządzeniu szpitalnym, do katalogu 1k dodano nową grupę: E34G Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera - defibrylatora (S-ICD) - informuje NFZ.

- W celu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z hospitalizacją pacjentów, u których zaszła potrzeba usunięcia układu przezżylnego na etapie tej samej hospitalizacji, świadczeniodawca ma możliwość dosumowania produktów rozliczeniowych z katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia szpitalnego) dedykowanych usunięciu elektrod, tj. „5.53.01.0001503 Usunięcie przezżylne elektrod oraz 5.53.01.0001504 Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych od dnia 1 stycznia 2020 r. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum