NFZ opublikował raport dotyczący choroby niedokrwiennej serca

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 27 kwietnia 2020 20:07

Z okazji Tygodnia dla Serca, Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w piątek (24 kwietnia) raport dotyczący choroby niedokrwiennej serca. Z przedstawionych danych wynika m.in. że osoby, które rozpoczęły rehabilitację kardiologiczną w ciągu 60 dni od wypisu ze szpitala miały wyższe prawdopodobieństwo przeżycia.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w piątek (24 kwietnia) raport dotyczący choroby niedokrwiennej serca. Fot. archiwum

Jak dowiadujemy się z publikacji, według danych Insitute for Health Metrics and Evaluation na chorobę niedokrwienną serca chorowało w 2017 r. w Polsce 1,6 mln osób (4,2 proc. populacji).

W 2019 r. świadczenia z rozpoznaniem przewlekłej choroby niedokrwiennej serca udzielono 77 proc. pacjentów, którzy mieli udzielone w tym roku co najmniej jedno świadczenie z powodu ChNS. Pod względem wartości refundacji świadczeń dominowały jednak ostre zespoły wieńcowe, na które w 2019 r. przeznaczono 58 proc. z blisko 2 mld zł refundacji świadczeń z powodu ChNS.

W raporcie przedstawiono, że niezależnie od grupy wiekowej, osoby, które rozpoczęły rehabilitację kardiologiczną w ciągu 60 dni od wypisu miały wyższe prawdopodobieństwo przeżycia. Zgodnie z danymi, wzrastała w ostatnich latach liczba ośrodków udzielających świadczenia w programie KOS-zawał, jak również liczba leczonych pacjentów i wartość refundacji świadczeń.

Przedstawione w raporcie dane wskazują, że dla pacjentów, którzy mieli zawał w 2012 r. prawdopodobieństwo wystąpienia niewydolności serca w ciągu 7 lat wynosiło 46 proc. Było ono wyższe dla osób, które nie miały rehabilitacji kardiologicznej w ciągu 60 dni od zawału.

W publikacji NFZ można przeczytać m.in. o:

- epidemiologii choroby niedokrwiennej serca w Europie i w Polsce,
- czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca,
- ostrych zespołach wieńcowych, w tym: epidemiologii rejestrowanej, zabiegach angioplastyki wieńcowej i pomostowania aortalno-wieńcowego, rehabilitacji kardiologicznej, chorobach współwystępujących, programie KOS-zawał i wartości refundacji świadczeń,
- przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca, w tym: epidemiologii rejestrowanej, udzielonych świadczeniach, wartości refundacji świadczeń,
- śmiertelności pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym wpływie rehabilitacji kardiologicznej na śmiertelność,
- chorobie niedokrwiennej serca a niewydolności serca.

Więcej: zdrowedane.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum