RCL/Rynek Zdrowia | 03-08-2020 11:22

MZ: zmiany w rozporządzeniu dot. Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej

W poniedziałek (3 sierpnia) Rządowe Centrum Legislacji opublikowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej.

FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Jak informują projektodawcy rozporządzenia nowa regulacja rozwiązuje problem braku możliwości gromadzenia w Rejestrze Hipercholesterolemii Rodzinnej - utworzonym w drodze rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. - danych dotyczących opieki nad pacjentami z hipercholesterolemią rodzinną z okresu 2010-2020.

Dane te stanowią źródło usystematyzowanej wiedzy na temat opieki i skuteczności leczenia pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. Aktualnie do rejestru przekazywane są jedynie dane z okresu po utworzeniu tego rejestru.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja rozporządzenia przewidująca możliwość uzupełnienia tego rejestru przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku o dane z okresu poprzedzającego jego utworzenie od roku 2010. Zgodnie z wnioskiem podmiotu prowadzącego rejestr przyjęto, że dane te powinny zostać przekazane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl