KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Leczenie chorób serca po nowemu. Zmiany weszły w życie

JPP • Źródło: DZIENNIK USTAW

Leczenie chorób serca po nowemu. Zmiany weszły w życie
Sieć kardiologiczna rozszerzona o 6. województw. 11 listopada rozporządzenie wchodzi w życie Fot. Shutterstock

11 listopada weszło w życie rozporządzenie w sprawie rozszerzenia sieci kardiologicznej. Do pilotażu włączono sześć nowych województw. Program obejmuje chorych z następującymi rozpoznaniami: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu i przewodzenia.

Dodano: 11 listopada 2022, 18:22 Aktualizacja: 11 listopada 2022, 18:22
 • 10 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
 • Dokument wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, czyli 11 listopada. Zakłada rozszerzenie pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej o kolejne województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie
 • Wskazano, że programem zostanie objętych nie więcej niż 34 944 pacjentów z woj. mazowieckiego oraz po 20 778 w pozostałych regionach
 • Pilotaż obejmuje chorych z następującymi rozpoznaniami: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu i przewodzenia

Sieć kardiologiczna rozszerzona o 6. województw. 11 listopada rozporządzenie wchodzi w życie

10 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Projekt rozszerza realizację programu pilotażowego o kolejne województwa:

 • dolnośląskie,
 • łódzkie,
 • małopolskie,
 • pomorskie,
 • śląskie,
 • wielkopolskie.

- Wskazane województwa są województwami o największej liczbie ludności zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym - wskazano w uzasadnieniu.

Rozporządzenie wprowadza instytucję krajowego ośrodka koordynującego, powołanego z uwagi na rozszerzenie realizacji programu. Zadania KOK, jak wskazano, będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, który jednocześnie jest regionalnym ośrodkiem koordynującym dla woj. mazowieckiego.

Dodajmy, że pilotaż obejmuje chorych z następującymi rozpoznaniami:

 • niewydolność serca,
 • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
 • wady zastawkowe,
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia

Dla pacjentów program oznacza, że osoba, u której potwierdzono jedno z wyżej wymienionych rozpoznań (diagnozę stawia lekarz POZ, albo kardiolog) jest kierowana na konsultację do wskazanego dużego ośrodka, biorącego udział w pilotażu. Niedługo potem ma kontakt ze specjalistą, który potwierdza lub wyklucza rozpoznanie. Jeśli je potwierdzi, proponuje leczenie.

Pilotaż w 7. regionach będzie realizowany do końca 2024 roku

W uzasadnieniu do rozporządzenia podano, że czas trwania etapu organizacji programu pilotażowego potrwa od 10 listopada 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Natomiast faktyczny czas realizacji do końca 2024.

W rozporządzeniu określono m.in. regionalne ośrodki koordynujące dla poszczególnych województw:

 • dolnośląskie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
 • łódzkie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • małopolskie - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
 • mazowieckie - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
 • pomorskie - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 • śląskie - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
 • wielkopolskie - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W rozporządzeniu rozszerzono również katalog pomiotów mogących kierować pacjenta na kwalifikację do programu pilotażowego o poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych.

- Zmieniono definicję ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej na ośrodek kierujący świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego, jak również zwiększono z 25 zł do 30 zł kwotę dla ośrodków kierujących świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego - wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Jak argumentuje resort zdrowia "zmiana ta ma na celu zwiększenie oddziaływania programu pilotażowego i objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów".

- W związku z faktem, że  świadczenia diagnozowania i leczenia  nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nimi powikłań sercowo naczyniowych lub narządowych realizowane są przez lekarzy specjalistów hipertensjologów, do sieci kardiologicznej włączono poradnie hipertensjologiczne w ramach ośrodków współpracujących I poziomu - dodano.

Poza tym zmieniono również definicję dla ośrodków współpracujących II poziomu "przez zastąpienie warunku wykonania w 2020 r. co najmniej 45 ablacji w zaburzeniach rytmu serca i utrzymywania całodobowego dyżuru pracowni hemodynamicznej, warunkiem posiadania pozytywnej opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii".

- Ma to na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z rozpoznaniami kardiologicznymi przez doświadczony personel medyczny oraz w podmiotach, w których znajduje się odpowiedni i specjalistyczny sprzęt medyczny do realizacji takich świadczeń. Opinia konsultanta wojewódzkiego, który jest najbardziej rozeznany w swojej dziedzinie jak i w swoim regionie pozwoli na spełnienie powyższego co z kolei wpłynie na weryfikacje w programie pilotażowym organizacji udzielania świadczeń w ramach sieci kardiologicznej co jest celem przedmiotowego programu pilotażowego - wyjaśnia MZ.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU