Katowice: konferencja dotycząca nowych technologii w schorzeniach sercowo-naczyniowych

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 15 kwietnia 2018 20:01

19 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wybitni kardiolodzy i specjaliści innych dziedzin medycyny rozmawiać będą o możliwościach zastosowania najnowszych technologii w diagnostyce i terapii schorzeń sercowo-naczyniowych.

Miejscem konferencji będze Międzynarodowe Centrum Kongresowew Katowicach; FOT. PTWP

I Konferencja "Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych" to unikalne forum wymiany doświadczeń i opinii przedstawicieli świata nauki, medycyny, przemysłu oraz regulatorów opieki zdrowotnej.

Celem konferencji jest umożliwienie zapoznania się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w diagnostyce i terapii schorzeń sercowo-naczyniowych . Spotkanie w szerokim gronie pozwoli poznać punkt widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i użytkowania innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane technologie, z których wiele określanych jest jeszcze jako nowatorskie, ale dla dzisiejszych studentów medycyny, a przyszłych lekarzy, mają szansę stać się standardem w ich codziennej praktyce klinicznej.

Udział w konferencji zapowiedzieli także m.in. przedstawiciele AOTMiT, NFZ oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Poniżej wybrane tematy sesji podczas I Konferencji "Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych.
• Prewencja online nie offline
• Niewydolność serca - kompleksowe podejście biotechnologiczne
• Wady zastawkowe - wyzwanie najbliższej dekady dla lekarzy i inżynierów
• Nie tylko zastawki - innowacje w terapii wad strukturalnych i wrodzonych serca
• Badania obrazowe - nowe otwarcie
• Technologie wewnątrzwieńcowe - stały postęp dla wielu chorych
• Big data i cyfryzacja opieki zdrowotnej
• Nowoczesna farmakoterapia
• Elektrofizjologia to nie gwiezdne wojny
• Nowe rozwiązania technologiczne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca
• Bariery transferu nowych technologii do codziennej praktyki klinicznej w Polsce

Więcej informacji i rejestracja: www.ntec.org.pl

Wśród prelegentów Konferencji będą, między innymi (kolejność alfabetyczna):
• Prof. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland SA
• Prof. Dariusz Dudek, II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Interwencyjnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
• Prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
• Prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
• Prof. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
• Prof. Maciej Lesiak, kierownik Katedry Kardiologii, I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Maciej Miłkowski, zastępca prezesa ds. finansowych Narodoweg Funduszu Zdrowia
Aleksandra Mościcka-Studzińska, zastępca dyrektora działu koordynatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• Prof. Andrzej Ochała, kierownik, Zakład Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
• Prof. Bogusław Okopień, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
• Prof. Grzegorz Opolski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii w latach 2004-2014
• Prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Kliniki Kardiologii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
• Prof. Janina Stępińska, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii w Warszawie, członek zarządu Acute Cardiovascular Care Association, przewodnicząca komitetu sterującego STRATEGMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• Prof. Krzysztof Strojek, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii
• Dr Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
• Prof. Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektor ds. medycznych, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach
• Prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii
Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• Prof. Wojciech Wojakowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• Prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Torakochirurgów, minister zdrowia w 2015 roku.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum