PAP/Rynek Zdrowia | 16-09-2019 19:35

Instytut Kardiologii szuka partnerów z POZ do projektu profilaktyki miażdżycy i chorób serca

Do 23 września trwa otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw mazowieckiego i łódzkiego do współpracy z Instytutem Kardiologii w Warszawie w projekcie profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca - poinformowała dr Anita Aranowska ze stołecznego Instytutu.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu zostaną objęci edukacją prozdrowotną m.in. poradnictwem w zakresie diety. Fot. Archiwum

Jak przekazała dr Aranowska, która jest zastępcą koordynatora merytorycznego realizowanego przez IK projektu, w wyniku naboru IK planuje nawiązać współpracę z co najmniej 40 placówkami POZ z terenu woj. mazowieckiego i łódzkiego w zakresie realizacji projektu o nazwie "Sercu na ratunek - Program Kordian 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Projekt jest realizowany do 30 września 2021 r., jego budżet to ok. 7,6 mln zł.

Wyłonione w naborze placówki POZ współpracowałyby z IK w kwalifikacji pacjentów do udziału w projekcie.

- Jest to ważny moment, obejmujący wizyty lekarskie wraz z badaniami pacjentów, w trakcie których u zdrowych dorosłych Polaków w wieku aktywności zawodowej zostaną wykryte czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych - dodała.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu zostaną objęci edukacją prozdrowotną m.in. poradnictwem w zakresie diety, a personelowi medycznemu z współpracujących w projekcie z IK placówek POZ zaoferowane zostaną specjalistyczne szkolenia prowadzone przez specjalistów Instytutu m.in. z diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego.

- Pacjenci zdiagnozowani w POZ, szczególnie ci ze znacznie podwyższonym stężeniem cholesterolu, zostaną skierowani do poradni kardiologicznej Instytutu Kardiologii, gdzie zostanie przeprowadzona ich dalsza diagnostyka mająca na celu rozpoznanie genetycznie uwarunkowanej hipercholesterolemii rodzinnej, czyli dziedziczonego z pokolenia na pokolenie znacznie podwyższonego stężenia cholesterolu, oraz wdrożone zostanie leczenie farmakologiczne. Opieką zostaną objęci również krewni pacjentów, u których potwierdzono hipercholesterolemię rodzinną - zaznaczyła Aranowska.

Działania projektu stanowią element wdrożenia programu profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca, którego celem jest wzrost świadomości i stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej o nazwie "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)".

Miażdżyca i choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów Polaków.

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z głównych w kraju klinicznych ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych.