HCC 2018: sesje dotyczące chorób układu krążenia i udaru mózgu

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 06 lutego 2018 08:31

W jaki sposób zmniejszyć zapadalność na choroby sercowo-naczyniowe i udar mózgu? Jak poprawić wyniki leczenia w tych grupach pacjentów? To główne pytania, na które będą odpowiadać uczestnicy sesji dotyczących chorób układu krążenia i udaru mózgu podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2018, Katowice, 8-10 marca br.).

Podczas jednej z sesji panelowych w trakcie ubiegłorocznej edycji HCC; FOT. PTWP

Podczas prac Rady Naukowej HCC 2018 wybitni klinicyści, w tym przedstawiciele zarządów towarzystw naukowych wskazywali, jak istotna w dzisiejszej polityce zdrowotnej jest odpowiedź na pytanie: co konkretnie chcemy zyskać dzięki wydawaniu coraz większych pieniędzy na zdrowie?

Zdaniem ekspertów często skupiamy się na leczeniu powikłań, zamiast w porę - w procesie postępowania z chorymi - wprowadzać procedury, które zapobiegną choćby części udarów, zawałów i niewydolności serca czy powikłań miażdżycy obwodowej doprowadzającej m.in. do amputacji kończyn.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się, między innymi: wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

W trakcie trzeciej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędą się 52 sesje panelowe, debaty i prezentacje z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

Kongresowe sesje podzielone zostały na pięć ścieżek tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Więcej o całym Kongresie i rejestracja: www.hccongress.pl

Poniżej wybrana tematyka sesji poświęconych chorobom układu krążenia i udarowi mózgu podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

9 marca 2018 r. | godz. 9.30-11.00
Udar mózgu - wyzwanie interdyscyplinarne
• Częstość występowania i główne czynniki ryzyka udaru mózgu
• Możliwości wczesnego rozpoznawania ryzyka udaru mózgu - na co powinniśmy zwracać uwagę
• Zadanie dla specjalistów kilku dziedzin - organizacja leczenia i rola centrów naczyniowych/udarowych w opiece nad pacjentami po udarze mózgu 
• Wybrane metody terapii w udarze mózgu - efektywność kliniczna i kosztowa
• Model koordynowanej opieki nad pacjentami po udarze mózgu - dlaczego jest potrzebny

9 marca 2018 r. | godz. 9.30-11.00
Choroby układu krążenia - główna przyczyna zgonów w Polsce: czy i jak można zmienić niekorzystne trendy demograficzne?
• Jak zmniejszyć zapadalność na zawał serca i udar mózgu?
• Jak poprawić wyniki leczenia zawału serca i udaru?
• Jak zapobiegać i skutecznie leczyć niewydolność serca.
• Rozsiana miażdżyca i choroba niedokrwienna kończyn dolnych: jak zmniejszyć liczbę amputacji i poprawić przeżycie chorych z PAD - podejście wielodyscyplinarne.
• Neurologiczne powikłania chorób układu krążenia: problemy medyczne i społeczne.
• Narodowy program zwalczania chorób układu krążenia; znaczenie społeczne i gospodarcze.

9 marca 2018 r. | godz. 11.30-13.00
Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu - sesja interdyscyplinarna
• Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale serca: program KOS-zawał - czy to nam się udaje?
• Powikłania po udarach mózgu - opieka nad pacjentami ze spastycznością poudarową, otępieniem poudarowym, padaczką poudarową
• Rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja poudarowa - potrzeby i dostępność

9 marca 2018 r. | godz. 13.45-15.15
Medycyna interdyscyplinarna. W jaki sposób skutecznie stosować ją w praktyce?
• Leczenie wad zastawkowych serca z zastosowaniem inżynierii tkankowej i komórek macierzystych
• Nowe metody leczenia udaru mózgu
• Postępowanie przygotowawcze z perspektywy medycznej - analiza przypadku

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum