Diagnostyka udarów mózgu: długoterminowy monitoring rytmu serca

www.rynekzdrowia.pl Autor: Radosław Sierpiński*   • 05 czerwca 2015 10:53

Migotanie przedsionków (AF) jest ewidentnym i niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu i epizodów niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego. Według różnych danych epidemiologicznych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru 5-8-krotnie w stosunku do populacji ogólnej.

 Diagnostyka udarów mózgu: długoterminowy monitoring rytmu serca

Niemal połowa starszych pacjentów z migotaniem przedsionków wykazuje współistniejące nadciśnienie tętnicze, co stanowi dodatkowy czynnik predysponujący do wystąpienia udaru - nadciśnienie jest bowiem nie mniej silnym czynnikiem ryzyka udaru niż AF.

Udar niedokrwienny i zatory tętnic obwodowych są w wypadku migotania przedsionków spowodowane skrzeplinami, które zawiązują się w arytmicznie kurczących się przedsionkach.

Trudności diagnostyczne
AF jest odpowiedzialne za znaczny odsetek zgonów w ogólnej populacji i prowadzi do o wiele większej liczby hospitalizacji niż jakakolwiek inna arytmia. W dodatku, w związku z podstępnymi objawami i upośledzeniem jakości życia, może poprzedzać niewydolność serca i stanowić swoisty mechanizm spustowy dla kaskady zdarzeń prowadzących do nagłego zgonu sercowego w mechanizmie migotania komór.

W związku ze skalą problemu migotania przedsionków oraz możliwymi powikłaniami, leczenie pacjentów z tą arytmią stanowi duże obciążenie dla budżetu Państwa. W 2011 roku w Polsce było to ponad 520 milionów euro, a w najbliższych 30 latach można spodziewać się zwielokrotnienia tych nakładów.

Obecny standard diagnostyki napadowego migotania przedsionków opiera się na 24-godzinnym badaniu holterowskim. Wydaje się jednak, że w związku z napadowym charakterem tej arytmii i niejednokrotnie niewielką częstością napadów arytmii w ciągu miesiąca, metoda ta jest niewystarczająca. W badaniach obserwacyjnych wykazano, że arytmia nie tylko występuje relatywnie rzadko, ale również wielu pacjentów nie doświadcza żadnych objawów arytmii. Mówimy wówczas o tzw. cichym AF.

Niestety, pacjenci tacy są tak samo narażeni na udar mózgu jak osoby z arytmią objawową, co w efekcie prowadzić może do sytuacji kiedy udar mózgu staje się de facto pierwszym objawem migotania przedsionków.

Trudności diagnostyczne związane z detekcją AF rozwiązują badania rytmu serca pozwalające na długoterminową (7-14-dniową) rejestrację EKG. W urządzeniach holterowskich zapis z badania jest odczytywany z karty pamięci urządzenia po zdjęciu rejestratora. W związku z tym, nawet 7- i więcej dniowa rejestracja takimi systemami ( chociaż znacznie skuteczniejsza niż badanie 24-godzinne) okazuje się dość ułomna.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum