KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Centrala NFZ czeka na opinie i uwagi do projektu zarządzenia o świadczeniach kompleksowych

OPRAC. JKB • Źródło: NFZ, RYNEK ZDROWIA

Centrala NFZ czeka na opinie i uwagi do projektu zarządzenia o świadczeniach kompleksowych
NFZ opublikował zarządzenie dotyczące świadczeń kompleksowych. Fot. Shutterstock

Centrala NFZ opublikowała projekt zmian w zarządzeniu prezesa w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe. Jednocześnie oczekuje na opinie oraz uwagi.

Dodano: 09 grudnia 2022, 08:00
 • Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe 
 • W zarządzeniu ujęto m.in. usunięcie współczynnika o wartości 1,08, który miał zastosowanie w przypadku realizacji świadczeń w zakresie KOS-Zawał w ramach grup E23G, E24G, E26, E29, E04, E05, E06, E32, E33, E34, E36
 • Tym samym Fundusz oczekuje na wszelkie opinie i uwagi do przedmiotowego projektu do 22 grudnia 2022 roku do godziny 12.00
 • W ramach konsultacji projekt zarządzenia zostanie przedstawiony właściwym podmiotom, m.in. konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny czy też samorządom zawodowym
 • Wszystkie sugestie należy przesłać jedynie drogą elektroniczną zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie NFZ

NFZ opublikował zarządzenie prezesa

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia zmieniające zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.  

Zgodnie z treścią dokumentu zmiany obejmują:

 • usunięcie współczynnika o wartości 1,08, który miał zastosowanie w przypadku realizacji świadczeń w zakresie KOS-Zawał w ramach grup: E23G, E24G, E26, E29, E04, E05, E06, E32, E33, E34, E36. Współczynnik wprowadzony został zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2020 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe. Usunięcie współczynnika nastąpiło w związku z planowaną zmianą ceny jednostki rozliczeniowej z 1,34 na 1,59 od dnia 1 stycznia 2023 roku w umowach o udzielanie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał);
 • uchylenie przepisu w § 14 obejmujący ust. 2 i ust. 4. Zmiana wynika z braku zakwalifikowania się świadczeniodawców do stosowania współczynników korygujących z ww. przepisu.

Jak wynika z uzasadnienia, działania te zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Co ważne, przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 roku.

Projekt trafił do konsultacji

NFZ wyjaśnia, że w ramach konsultacji projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Naczelna Rada Aptekarska) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców.

W związku z powyższym, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej NFZ, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel – czytamy.

Wzór dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU