Badanie: ten lek może zmienić model leczenia pacjentów z niewydolnością serca

Autor: oprac. IB • Źródło: Rynek Zdrowia12 lipca 2021 17:35

Wyniki badania EMPEROR-Preserved wskazują na skuteczność empagliflozyny we wszystkich postaciach niewydolności serca, bez względu na frakcję wyrzutową.

Lek może zmienić sposób leczenia niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową Fot. Shutterstock
  • Ogół dowodów z badania wskazuje, że empagliflozyna może zmienić sposób leczenia niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową, na którą choruje około 30 milionów osób na całym świecie
  • Czekamy na przedstawienie wyników badania EMPEROR-Preserved podczas kongresu ESC 2021, co powinno stanowić przełom w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych - mówi prof. Stefan Anker
  • W badaniu EMPEROR-Preserved oceniono empagliflozynę stosowaną w dawce 10 mg w porównaniu z placebo

Wynik badania ogłosiła firma Boehringer Ingelheim wskazując, że jeśli chodzi o profil bezpieczeństwa empagliflozyny, był on spójny z dotychczas poznanym.

Wyniki badania będą przedstawione na kongresie ESC 2021

W badaniu III fazy EMPEROR-Preserved osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, potwierdzając, że empagliflozyna jest pierwszym i jedynym lekiem istotnie obniżającym ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizację z powodu niewydolności serca u osób dorosłych, zarówno z cukrzycą, jak i bez niej, którzy chorują na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF).

- Z niecierpliwością czekamy na przedstawienie wyników badania EMPEROR-Preserved podczas kongresu ESC 2021, co powinno stanowić przełom w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i dać nową nadzieję pacjentom z HFpEF - chorobą, która staje się coraz powszechniejszym problemem zdrowia publicznego. Od dawna HFpEF stanowi najtrudniejszą w leczeniu postać niewydolności serca - mówi prof. Stefan Anker, kardiolog specjalizujący się w leczeniu niewydolności serca z berlińskiego szpitala Charité oraz główny badacz w badaniu Emperor-Preseuved.

- Wraz z uzyskanymi wcześniej wynikami badań EMPA-REG OUTCOME oraz EMPEROR-Reduced w grupie pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową, wyniki badania EMPEROR-Preserved wskazują, że empagliflozyna obniża ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz hospitalizacji z powodu niewydolności serca i może zmienić model leczenia osób z niewydolnością serca - zaznaczył.

- Ogół dowodów z badania wskazuje, że empagliflozyna może zmienić sposób leczenia niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową, na którą choruje około 30 milionów osób na całym świecie - powiedział dr Waheed Jamal, wiceprezes i dyrektor pionu chorób kardiometabolicznych w Boehringer Ingelheim.

Na niewydolność serca chorują miliony ludzi na całym świecie

Niewydolność serca stanowi istotne, globalne obciążenie zdrowotne: choruje na nią ponad 60 milionów pacjentów na całym świecie, u połowy z nich stwierdza się HFpEF​. Niewydolność serca jest wiodącą przyczyną hospitalizacji, a jej rozpowszechnienie w krajach zachodnich wzrasta w miarę starzenia się populacji.

Ryzyko zgonu u osób z niewydolnością serca wzrasta wraz z każdą kolejną hospitalizacją.​ Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową występuje wówczas, gdy niemożliwe jest właściwe napełnienie lewej komory serca, czego skutkiem jest pompowanie mniejszej ilości krwi do organizmu.

W badaniu EMPEROR-Preserved oceniono empagliflozynę stosowaną w dawce 10 mg w porównaniu z placebo​. Pełne wyniki badania EMPEROR-Preserved zostaną przedstawione podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w dniu 27 sierpnia 2021 r. Firma planuje złożenie wniosków rejestracyjnych w 2021 r.

Wyniki te uzupełniają wcześniejsze dane z badania III fazy EMPEROR-Reduced, które wykazało, że w porównaniu z placebo, stosowanie empagliflozyny istotnie obniżyło ryzyko względne wystąpienia zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 25% u osób dorosłych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF). Oba badania wskazują na korzyści stosowania empagliflozyny u pacjentów z pełnym spektrum niewydolności serca (w tym HFrEF i HFpEF).

Trwają inne badania

W oparciu o wyniki badania EMPEROR-Reduced Komisja Europejska niedawno zatwierdziła empagliflozynę w nowym wskazaniu, w leczeniu osób dorosłych z HFrEF​. Do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) zostało złożone uzupełnienie wniosku o rejestrację (sNDA) dla empagliflozyny stosowanej u osób dorosłych z HFrEF w celu obniżenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Decyzji w tej sprawie oczekuje się jeszcze w tym roku.

Empagliflozyna jest obecnie wskazana do stosowania w leczeniu osób dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 (oraz dodatkowo w UE w leczeniu osób dorosłych z HFrEF). Trwają badania dotyczące wpływu empagliflozyny na ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca i zgonu u pacjentów po zawale mięśnia sercowego z dużym ryzykiem niewydolności serca. Empagliflozyna jest również oceniana w przewlekłej chorobie nerek.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum