Badanie: pacjenci z migotaniem przedsionków oceniają leczenie przeciwzakrzepowe

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 07 kwietnia 2020 10:16

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła wyniki badania opinii pacjentów z migotaniem przedsionków na temat leczenia przeciwzakrzepowego. RE-SONANCE to największe tego typu badanie prospektywne, przeprowadzone w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej w regionie - podaje firma w komunikacie prasowym.

Pacjenci z migotaniem przedsionków ocenili w badaniu leczenie przeciwzakrzepowe; FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Badania RE-SONANCE obejmowało Europę Środkową i Wschodnią oraz Izrael. Celem badania była ocena opinii pacjentów z migotaniem przedsionków (AF) na temat leczenia przeciwzakrzepowego dabigatranem lub antagonistą witaminy K (VKA) w profilaktyce udaru mózgu.

W badaniu chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków (NVAF) stwierdzono, że pacjenci istotnie wyżej ocenili zarówno wygodę stosowania, jak i zadowolenie z leczenia dabigatranem w porównaniu z VKA. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „BMJ Open Heart”.

Badanie w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej z udziałem 9472 pacjentów z NVAF, w tym 2021 z Polski, zostało przeprowadzone w 11 krajach europejskich (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia i Węgry) oraz Izraelu.

W obserwacyjnym, prospektywnym, wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniu RE-SONANCE wykorzystano zatwierdzony kwestionariusz opinii pacjentów na temat leczenia przeciwzakrzepowego (PACT-Q) w celu dokonania oceny pacjentów z AF przyjmujących wcześniej VKA, którym zmieniono lek na dabigatran (kohorta A), oraz nowo zdiagnozowanych pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie dabigatranem bądź VKA (kohorta B), na przestrzeni trzech wizyt w okresie około 6 miesięcy.

W obu kohortach większość pacjentów cierpiała na choroby współistniejące i otrzymywała inne leczenie. Pierwszorzędowe wyniki dotyczyły wygody stosowania oraz zadowolenia z leczenia.

Z badania wynika, że „zmiana długotrwałej terapii VKA na dabigatran lub rozpoczęcie leczenia dabigatranem wiąże się z poprawą wygody stosowania i zadowolenia pacjenta z leczenia w porównaniu z terapią VKA.

- W badaniu RE-SONANCE przeanalizowano różnice w postrzeganiu leczenia dabigatranem lub VKA przez pacjentów z migotaniem przedsionków w zależności od kraju i wieku. Wyniki badania stanowią dodatkowe potwierdzenie preferencji zmiany leku z VKA na dabigatran lub rozpoczęcia leczenia dabigatranem w porównaniu z VKA w profilaktyce udaru mózgu u nowo zdiagnozowanych pacjentów z AF. Analiza podkreśla również potrzebę poprawy edukacji pacjentów w zakresie leczenia przeciwzakrzepowego - powiedział główny autor badania, prof. Dragos Vinereanu, prezes Rumuńskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jak wskazuje Michael Kraft, dyrektor ds. medycznych w Regional Center Vienna firmy Boehringer Ingelheim „doustne leki przeciwzakrzepowe mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem zakrzepowo-zatorowym u pacjentów z AF”.

- Skuteczne leczenie przeciwzakrzepowe jest ważne, aby unikać poważnych zdarzeń niepożądanych, a przestrzeganie stosowania leków ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dobrej kontroli przeciwzakrzepowej. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącymi leczenia migotania przedsionków wspólne podejmowanie decyzji i organizacja opieki skoncentrowanej na pacjencie mogą przynieść znaczne korzyści - zaznaczył Michael Kraft.

- Do korzyści tych należą zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych i wzmocnienie pozycji pacjentów przy jednoczesnym poszanowaniu ich preferencji, potrzeb i wartości. Wyniki badania RE-SONANCE stanowią kolejny dowód na to, że stosowanie dabigatranu wiąże się z większą wygodą i zadowoleniem pacjentów z leczenia w porównaniu z terapią VKA, a to może prowadzić do zwiększenia przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia ratującego życie - podsumował Michael Kraft.

Więcej informacji na temat badania: http://dx.doi.org/10.1136/openhrt-2019-001202

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum