KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Badanie: optymalny czas włączenia doustnego leczenia antykoagulacyjnego

Autor: ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO, 2014; 8:264-270

Badanie: optymalny czas włączenia doustnego leczenia antykoagulacyjnego
FOT. Shutterstock

Streszczenie artykułu "Optymalny czas włączenia doustnego leczenia antykoagulacyjnego u pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu z migotaniem przedsionków", opublikowanego w kwartalniku Anestezjologia i Ratownictwo (2014; 8:264-270).

Dodano: 29 kwietnia 2015, 14:10 Aktualizacja: 29 kwietnia 2015, 14:10

Wstęp. Migotanie przedsionków (MP) jest istotnym czynnikiem ryzyka pierwotnego i nawrotowego udaru niedokrwiennego mózgu. W profilaktyce wtórnej udaru według międzynarodowych wytycznych u pacjentów z MP, należy zastosować doustne leczenie antykoagulacyjne (DLA).

Jednak zalecenia odnośnie optymalnego czasu włączenia DLA u tych pacjentów są nieprecyzyjne i oparte na nielicznych badaniach obserwacyjnych. Przyjmuje się, że przy braku przeciwwskazań leczenie takie powinno być włączone do 14 dni od wystąpienia udaru. Teoretycznie, wcześniejsze włączenie tej terapii powinno być związane ze skuteczniejszą profilaktyką nawrotowego udaru mózgu.

Cel pracy. Celem pracy było stwierdzenie czy wcześniejsze włączenie DLA jest bezpieczne w obserwacji krótko i długoterminowej.

Materiał i metody. Grupa badana liczyła w sumie 162 pacjentów z MP hospitalizowanych w naszej klinice (Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – red.) w latach 2009-2012 z powodu niedokrwiennego udaru mózgu. Z tej grupy ostatecznie do badania zakwalifikowano 80 osób. Liczbę i ciężkość wtórnych powikłań krwotocznych (definiowanych wg kryteriów badania ROCKET AF) określono na podstawie rocznej obserwacji.

Wyniki. Doustne leczenie antykoagulacyjne zostało włączone w ciągu 2 dni od udaru u 7 (9%), 3-7 dni u 47 (59%), 8-14 dni u 25 (31%) chorych oraz po 14 dniach u 1 chorego (1%); mediana – siódmy dzień. Wystąpiły 4 duże powikłania krwotoczne (w tym 3 wczesne duże powikłania).

Wnioski. Włączenie DLA u pacjentów po udarze mózgu z MP przed upływem 14 dni było bezpieczne w badanej populacji. Przy uwzględnieniu przeciwwskazań, włączenie go w ciągu 7 dni także wydaje się bezpieczne. Konieczne są dalsze badania na większych populacjach chorych.

Autorzy: Tomasz Grzegorski, Tomasz Łukomski, Mikołaj A. Pawlak, Radosław Kaźmierski

Cały artykuł: www.anestezjologiairatownictwo.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    POLECAMY W PORTALU