Badania: ablacja skuteczniejsza od leków w napadowym migotaniu przedsionków?

Autor: MS, Jama/Rynek Zdrowia • • 27 lutego 2014 12:51

Carlos Morillo z Instytutu Zdrowia Badania Ludności Uniwersytetu McMaster w Hamilton (Kanada) wspólnie ze współpracownikami przeprowadził eksperyment, którego celem było porównanie skuteczności ablacji prądem o częstotliwości radiowej ze stosowaniem leków przeciwarytmicznych (leczenie standardowe) jako terapii pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków.

Jak wynika z praktyki klinicznej, migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Podawanie leków antyarytmicznych skutecznie redukuje nawroty napadowego migotania przedsionków, dlatego traktowane jest jako leczenie standardowe. U pacjentów, u których farmakoterapia nie zdaje egzaminu, stosuje się ablację. Jednak, jak twierdzą eksperci, jej rola jako terapia pierwszego rzutu wymaga dalszych badań.

Uczeni do randomizowanego badania klinicznego prowadzonego w 16 ośrodkach w Europie i Ameryce Północnej zakwalifikowali 127 pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni z powodu migotania przedsionków. Przydzielono ich losowo do dwóch grup: 61 pacjentów przyjmować miało leki antyarytmiczne, a 66 zakwalifikowano do ablacji. Okres obserwacji wynosił 24 miesiące.

Punktem końcowym badania miał być czas, jaki upłynął do wystąpienia pierwszego epizodu tachyarytmii (trwającego min. 30 sek.) zarejestrowanego przez EKG, Holtera czy monitoring transtelefoniczny.

Nawrót objawów migotania przedsionków stwierdzono u 47 proc. chorych po ablacji i u 59 proc. przyjmujących leki (p = 0.03). W żadnej z grup nie odnotowano zgonów i udarów mózgu. Wśród chorych leczonych ablacją odnotowano 4 przypadki tamponady serca.  Należy dodać, że 43 proc. pacjentów leczonych farmakologicznie po roku trwania badania przeszło ablację. Jakość życia na początku umiarkowanie upośledzona w obu grupach poprawiła się po roku obserwacji. Jednakże poprawa nie różniła się istotnie między grupami.

Autorzy stwierdzili, że w porównaniu z farmakoterapią ablacja była związana z mniejszym odsetkiem nawrotów tachyarytmii w okresie 2 lat. Jednocześnie podkreślili, że nawroty napadów były duże w obu badanych grupach.


Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum