Badaczka z UJ współautorką raportu o śmiertelności kobiet z powodu chorób układu krążenia

Autor: Marzena Sygut • Źródło: Rynek Zdrowia19 maja 2021 18:59

Każdego roku na świecie, aż 35 proc. zgonów wśród kobiet spowodowanych jest chorobami układu krążenia. To główna przyczyna śmiertelności wśród pań - mówi doc. Agnieszka Olszanecka.

Badaczka z UJ współautorką raportu o śmiertelności kobiet z powodu chorób układu krążenia
Doc. Agnieszka Olszanecka podkreśla, że 35 proc. zgonów wśród kobiet spowodowanych jest chorobami układu krążenia; FOT. Archiwum
  • Doc. Agnieszka Olszanecka z UJ CM znalazła się w gronie siedemnastu pań, które są autorkami globalnego raportu nt. chorób układu krążenia (CVD) u kobiet
  • Z raportu opublikowanego w "The Lancet" wynika, że aż 35 proc. zgonów wśród kobiet spowodowanych jest chorobami układu krążenia
  • Raport wskazuje, że głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze
  • Autorki opracowania wskazują również na inne czynniki, wśród nich: lęk, depresje i ubóstwo

Ekspertka będąca pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współautorką globalnego raportu nt. chorób układu krążenia (CVD) u kobiet, który ukazał się w "The Lancet" wskazuje, że śmiertelność ta wzrasta szczególnie wśród młodych kobiet.

Dokument powstał w wyniku prac powołanej przez to czasopismo komisji złożonej z 17 kobiet - ekspertek w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych reprezentujących wszystkie regiony świata. W tym gronie znalazła się doc. Agnieszka Olszanecka z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM.

Raport to - jak podała w środę uczelnia na swojej stronie internetowej - pierwszy tego typu globalny dokument na temat chorób układu krążenia (CVD) u kobiet.

Trzeba edukować kadry medyczne i pacjentów

W raporcie przedstawiono aktualne dane na temat problematyki chorób układu krążenia wśród kobiet, jednocześnie apelując o podjęcie działań w celu poprawy opieki i profilaktyki, uzupełnienia braków w wiedzy i zwiększenia świadomości w zakresie zwalczania wiodącej na świecie przyczyny zgonów kobiet. Dokument nakreśla też 10 zaleceń dotyczących rozwiązania problemu nierówności w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce w celu ograniczenia CVD u kobiet.

Autorzy raportu wskazują, że kluczowe w procesie redukcji śmiertelności kobiet spowodowanej chorobami serca i naczyń są edukacja pracowników ochrony zdrowia i pacjentów w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom serca oraz nadanie priorytetu badaniom nad chorobami serca u kobiet i strategiom interwencyjnym w odniesieniu do płci.

W raporcie czytamy, że w 2019 roku na całym świecie było około 275 mln kobiet z CVD, a globalna częstość występowania standaryzowana wiekiem szacowana była na 6402 przypadków na 100 tys. Główną przyczyną zgonów z powodu CVD na całym świecie była choroba niedokrwienna serca (47 proc.) a następnie udar (36 proc.).

Nadciśnienie tętnicze - głównym czynnikiem ryzyka

Najsilniejszym czynnikiem ryzyka przyczyniającym się do utraty życia wielu kobiet jest nadciśnienie tętnicze. Do grona klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą także wysoki wskaźnik masy ciała i wysoki poziom cholesterolu LDL.

Istnieją także specyficzne dla tej płci czynniki ryzyka, tj. przedwczesna menopauza i zaburzenia związane z ciążą. Wciąż jednak są one niewystarczająco rozpoznawane jako wpływające na stan układu krążenia, a tymczasem powinny być traktowane priorytetowo.

Inne czynniki ryzyka to: lęk, depresja i ubóstwo

Autorki raportu podkreślają wiele niedostatecznie rozpoznanych czynników ryzyka CVD, które również wymagają uwagi. Należą do nich czynniki społeczne (np. bezrobocie) związane z lękiem i depresją oraz różnice wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego i kulturowego, rasy i ubóstwa. Wśród wskazanych zaleceń znajduje się większy nacisk na zdrowie psychiczne w praktyce klinicznej oraz ukierunkowane działania polityczne mające na celu wspieranie populacji o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w krajach rozwiniętych i wschodzących.

Bardzo istotną kwestią jest potrzeba opracowania modeli predykcyjnych chorób układu krążenia u kobiet, które uwzględniają czynniki ryzyka specyficzne dla płci.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum