10 stycznia spotka się Rada Przejrzystości przy AOTMiT. W porządku obrad m.in. niewydolność serca

Autor: oprac. JPP • Źródło: AOTMiT06 stycznia 2022 08:40

10 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W porządku obrad jest m.in. ocena leku na niewydolność serca.

W porządku obrad Rady Przejrzystości jest m.in. ocena leku na niewydolność serca Fot. ARC PTWP

10 stycznia spotka się Rada Przejrzystości przy AOTMiT

10 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W porządku obrad jest m.in. ocena leku na niewydolność serca oraz opinie w sprawie objęcia refundacją leków w profilaktyce osteoporozy.

Rada Przejrzystości 10 stycznia. Porządek obrad:

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Jardiance (empagliflozinum) we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤ 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA.
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Dywity”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 • azathioprinum we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL,
 • cyclophosphamidum we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza,
 • colecalciferolum we wskazaniu: osteoporoza posterydowa – profilaktyka,
 • risedronatum natricum we wskazaniu: osteoporoza posterydowa – profilaktyka.

Czym jest Rada Przejrzystości?

Rada Przejrzystości funkcjonuje przy prezesie AOTMiT. To organ sprawujący funkcję opiniodawczo-doradczą.

Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia na 6-letnią kadencję, a w jej skład wchodzą przedstawiciele:

 • Ministra Zdrowia (4);
 • Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (2);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (2);
 • Rzecznika Praw Pacjenta (2)
 • oraz 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki.Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum