PAP/Rynek Zdrowia | 06-09-2017 11:00

Używanie telefonu komórkowego nie szkodzi płodowi, a nawet pomaga?

Używanie telefonów komórkowych w czasie ciąży nie wywiera niekorzystnego wpływu na rozwój neurologiczny dziecka - wynika z badań opublikowanych na łamach wrześniowego wydania "BMC Public Health".

Według badaczy z Olso korzystanie z telefonu komórkowego przez matkę nie tylko nie szkodzi płodowi, ale wręcz może mieć na niego pozytywny wpływ. Fot. John Karakatsanis/Flickr(CC BY-SA 2.0)

Autorami pracy są naukowcy z Norwegian Institute of Public Health w Oslo (Norwegia).

- Nasze odkrycie dostarcza dalszych dowodów na to, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne emitowane przez telefon komórkowy ciężarnej kobiety nie wpływa na neurorozwój jej dziecka - podkreśla główna autorka badania, dr Eleni Papadopoulou.

Jak dodaje, w ostatnich latach zaczęły pojawiać się sygnały o tym, że fale emitowane przez telefony komórkowe mogą być groźne dla człowieka, a także rozwijającego się płodu.

- Niepokój ten napędzany jest głównie przez publikowane co jakiś czas wyniki eksperymentalnych badań przeprowadzanych na zwierzętach. Są to wyniki bardzo niespójne i niejednoznaczne, ale odbijają się szerokim echem w mediach - mówi Papadopoulou.

- Nasze badanie, oparte na obserwacjach tysięcy kobiet i ich dzieci, nie potwierdza tych hipotez. Nie zauważyliśmy żadnych niekorzystnych skutków stosowania telefonu komórkowego przez kobietę w ciąży na rozwój neurologiczny dziecka: ani na jego zdolności językowe i komunikacyjne, ani na umiejętności motoryczne - podsumowuje. 

Zespół naukowców pod kierunkiem dr Papadopoulou przeanalizował dane pochodzące od ponad 45 tysięcy kobiet (które w momencie rozpoczęcia badania były w ciąży) oraz ich małych dzieci. Uczestniczki poproszono o samodzielne wypełnienie kwestionariuszy dotyczących korzystania z telefonów komórkowych w czasie ciąży oraz rozwoju neurologicznego ich dzieci między 3 a 5 rokiem życia.

Okazało się, że korzystanie z telefonu komórkowego przez matkę nie tylko nie szkodzi płodowi, ale wręcz może mieć na niego pozytywny wpływ.

- Dzieci matek, które w okresie ciąży używały telefonu komórkowego, w wieku 3 lat rzadziej miały problemy z mową oraz motoryką. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie telefon chroni dziecko przez zaburzeniami neurorozwojowymi, a pewne czynniki psychologiczno-demograficzne, które wiążą się z jego częstym używaniem, ale widać wyraźnie, że pole elektromagnetyczne emitowane przez telefon komórkowy w żaden sposób nie szkodzą dziecku - wyjaśnia jeden ze współautorów badania, prof. Jan Alexander.

Autorzy pracy obliczyli, że dzieci urodzone przez użytkowniczki telefonów komórkowych miały 27 proc. niższe ryzyko wystąpienia trudności z formułowaniem zdań złożonych, 14 proc. niższe ryzyko wystąpienia problemów z gramatyką, 31 proc. niższe ryzyko opóźnień w rozwoju językowym oraz 18 proc. niższe ryzyko słabszego rozwoju motorycznego w wieku 3 lat, w porównaniu z dziećmi matek, które w ciąży w ogóle nie używały telefonu komórkowego.

Co ciekawe, efekty te wyraźnie zależały od stopnia użycia telefonu komórkowego przez matkę.

- Nasze badanie dostarcza dowodów na to, że korzystanie z telefonu komórkowego przez kobiety w ciąży nie jest związane z ryzykiem wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych u płodu. Korzystne efekty, które zauważyliśmy, powinny zaś być interpretowane ostrożnie z powodu ograniczeń charakterystycznych dla badań obserwacyjnych. Jednak wyniki, które otrzymaliśmy, z pewnością powinny złagodzić wszelkie obawy matek o to, czy mogą bez szkody dla dziecka korzystać z telefonu komórkowego podczas ciąży - konstatuje prof. Alexander.