SPSK/Rynek Zdrowia | 04-02-2015 13:13

Szczecin: szpital przeprasza za pomyłkę przy in vitro

Dyrekcja SPSK-1 PUM w Szczecinie przeprasza za zdarzenie, do którego doszło podczas realizacji finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia Programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016”.

Szpital potwierdził, że do błędu, którego konsekwencją było urodzenie dziecka przez kobietę nie będącą biologiczną matką doszło w Laboratorium Wspomagania Rozrodu Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii SPSK-1 PUM w Szczecinie z siedzibą w Policach, kierowanej przez prof. dr hab. med. Rafała Kurzawę.

- Komisja we wstępnym protokole wskazała uchybienia w realizacji procedury i zaleciła niezwłoczne wprowadzenie zmian gwarantujących całkowite jej bezpieczeństwo. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu i wypisaniu dziecka z IP CZD otoczone zostało ono w naszym Szpitalu opieką medyczną, zaś przedstawiciele dyrekcji i prawnicy szpitala pozostają w stałym kontakcie z rodzicami - czytamy w wydanym przez szpital  oświadczeniu. 

O zdarzeniu poinformowane zostało Ministerstwo Zdrowia, którego przedstawiciele w osobach Konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka przeprowadzili szczegółową kontrolę. Zdarzenie jest także przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Dyrekcja szpitala przyznaje, że podczas spotkania z przedstawicielami resortu zdrowia uznano, że  w zaistniałej sytuacji koniecznym jest rozwiązanie przez ninisterstwo umowy na realizację Programu "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” w SPSK-1 PUM w Szczecinie.

-  Obowiązująca nas tajemnica lekarska oraz respektowanie woli rodziców nie zezwalają na podanie bardziej szczegółowych informacji - informuje SPSK.