• GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

  • Start

Rejestr ciąż staje się faktem. 6 lipca wchodzą nowe przepisy

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia22 czerwca 2022 14:00

Kontrowersyjne rozporządzenie ministra zdrowia opublikowano w Dzienniku Ustaw. Mowa o nowelizacji rozporządzenia, na którego podstawie w Systemie Informacji Medycznej pojawią się informacje dotyczące m.in. ciąży.

Rejestr ciąż staje się faktem. 6 lipca wchodzą nowe przepisy
Do SIM będą przekazywane dane dotyczące ciąży. Fot. AdobeStock
  • W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie zmieniające akt prawny w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej
  • Projektowane zmiany na etapie procedowania budziły spore obawy i emocje. Wiele osób podkreślało, że jest to tzw. rejestr ciąż
  • Wśród nowych zmian wprowadzonych w rozporządzeniu ujęto m.in. przekazywanie informacji "o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej"
  • Przypomnijmy: 9 czerwca w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił: "nie zmieniamy żadnego przepisu prawa karnego, nie ma żadnego zagrożenia dla kobiet i jest to dla ich bezpieczeństwa"

Rozporządzenie dotyczące tzw. rejestru ciąż w Dzienniku Ustaw

21 czerwca w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Przez ostatnie tygodnie trwała zagorzała dyskusja związana z proponowanymi zmianami. Pojawiły się głosy, że przekazywanie informacji o ciąży do SIM może oznaczać m.in. kontrolę kobiet i ich zastraszanie.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia zostały dodane liczne przepisy. Niektóre zapisy dotyczą wprowadzenia m.in.:

  • numeru identyfikującego zlecenie nadanego przez usługodawcę, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej z innym usługodawcą, zwanym dalej „podwykonawcą”,
  • informacji o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
  • informacji o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
  • informacji o potwierdzonym wyniku grupy krwi usługobiorcy, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
  • informacji o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej.

Okres przejściowy rozporządzenia

Jak wskazano w rozporządzeniu, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie dane zdarzenia medycznego mogą być przekazywane do Systemu Informacji Medycznej (SIM) na dotychczasowych zasadach. Natomiast do dnia 30 września 2022 roku dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. j–m rozporządzenia (w tym dane o ciąży), usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że będzie obowiązywać od 6 lipca.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum