MZ/Rynek Zdrowia | 18-08-2015 16:37

Projekt rozporządzenia MZ ws. dokumentacji dot. komórek rozrodczych i zarodków

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacja dot. komórek rozrodczych i zarodków.

Rozporządzenie ustala szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków, dotycząca wykonywanych czynności, w tym rodzajów i ilości komórek rozrodczych i zarodków pobranych, przetestowanych, zakonserwowanych, przetworzonych, przechowywanych i dystrybuowanych lub w inny sposób wykorzystywanych, a także dotycząca ich pochodzenia oraz miejsca docelowego niezbędna do monitorowania komórek rozrodczych i zarodków na wszystkich etapach.

Wprowadzenie projektowanych regulacji spowoduje określenie jednolitych standardów w zakresie prowadzenia dokumentacji postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, dostosowując wymagania w tym zakresie do przepisów dyrektyw unijnych.

Treść projektu rozporządzenia - kliknij