• GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

  • Start

Prof. Wielgoś traci stanowisko szefa kliniki. Rektor WUM: decyzje rozważne i zgodne z prawem

Autor: oprac. KM • Źródło: WUM/Rynek Zdrowia19 września 2022 12:30

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong wystosował list otwarty do pracowników I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM. Odniósł się w nim do sytuacji, związanej z utratą stanowiska kierownika Katedry przez prof. Mirosława Wielgosia.

Prof. Wielgoś traci stanowisko szefa kliniki. Rektor WUM: decyzje rozważne i zgodne z prawem
Prof. Mirosław Wielgoś, fot. PAP/Tomasz Gzell
  • Prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 19 września wystosował pisemną odpowiedź na list otwarty pracowników I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM
  • Chodzi o zdjęcie ze stanowiska kliniki jej wieloletniego kierownika, prof. Mirosława Wielgosia
  • Prof. Wielgoś jest również konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii
  • W ciągu najbliższych dni okaże się, kto zostanie nowym kierownikiem kliniki

Kierownik kliniki położnictwa i ginekologii odwołany ze stanowiska

W liście z 19 września prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pisze, że wykazał pełne zrozumienie, zapoznając się z pismem pracowników WUM w sprawie odwołania prof. Mirosława Wielgosia ze stanowiska kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Rektor "ufa, że podnoszone w nim kwestie są wynikiem troski o rozwój i przyszłość uczelni".

- Pragnę podkreślić, że moje decyzje są podejmowane w sposób rozważny, odpowiedzialny, po głębokiej analizie i zgodnie z obowiązującym prawem, a ich nadrzędnym celem jest dobro Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studentów i Pracowników - dodaje.

Rektor w swoim piśmie informuje, że kadencja obecnego kierownika | Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, prof. Mirosława Wielgosia kończy się 30 września, po 12 latach piastowania tej funkcji.

Autorytet i zasłużona osoba w dziedzinie perinatologii

- To znakomity fachowiec i autorytet w świecie medycznym. W pełni zgadzam się z Państwa opinią, że jest to wielce zasłużona osoba w rozwoju medycyny matczyno-płodowej - przyznaje rektor i wyraża nadzieję, że prof. Wielgoś "będzie kontynuował swą naukową i lekarską misję" oraz dzielił się doświadczeniem i wiedzą jako pracownik WUM. - Ufam, że prowadzony od wielu lat program terapii płodu i leczenia wewnątrzmacicznego, w który Pan Profesor jest zaangażowany, będzie nie tylko kontynuowany, ale i dynamicznie rozwijany - dodaje rektor WUM.

Prof. Gaciong zaznacza, że "wybór nowego kierownika katedry (tak jak każdej jednostki WUM) należy do kompetencji rektora i ten proces zakończy się w ciągu najbliższych dni". - Opinie Rady Wydziału jak i Komisji Konkursowej mają charakter doradczy, ale nie są wiążące, na co jednoznacznie wskazuje
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - dodaje.

Rektor informuje ponadto, że "podstawowymi kryteriami, jakimi kieruje się przy wyborze nowej, kompetentnej osoby na stanowisko
kierownika katedry jest zaprezentowana wizja, nowatorska strategia rozwoju i sposób jej realizacji".

- Świeżość, kreatywność, wysokie kompetencje, bardzo dobre krajowe i zagraniczne referencje to dodatkowe atuty - podkreśla prof. Gaciong.

Kontrowersje i niepokój, ale nowe szanse rozwoju

- Każda zmiana we władzach może wywoływać kontrowersje i niepokój, bo łamie dotychczasowy status quo. Jest ona tym bardziej trudna, gdy po drugiej stronie padają oskarżenia o łamanie zasad demokracji, czy dotychczasowych zwyczajów. Z drugiej strony, jest ona procesem koniecznym dla rozwoju nowych oczekiwanych przez pacjentki świadczeń leczniczych, nowych kierunków badawczych - zaznacza rektor.

Prof. Gaciong w podsumowaniu swojego pisma przyznaje, że "wybór nowego kierownika w miejsce kończącego kadencję wielce zasłużonego profesora Mirosława Wielgosia może być odbierany jako decyzja trudna". - Jednak z punktu widzenia całej Uczelni, a przede wszystkim rozwoju akademickiej ginekologii, położnictwa i perinatologii to decyzja właściwa - zauważa.

- Wierzę, że cały zespół Katedry już wkrótce dostrzeże nowe szanse rozwoju klinicznego i naukowego - podkreśla rektor WUM.

O całej sprawie pisaliśmy w poniższym tekście.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum