PAP/Rynek Zdrowia | 24-02-2019 16:56

Poznań: setne dziecko urodziło się dzięki miejskiemu programowi in vitro

Setne dziecko przyszło na świat w Poznaniu dzięki miejskiemu programowi in vitro. Łącznie odnotowano 180 ciąż, z czego 24 to ciąże wielopłodowe. Program, który ruszył w sierpniu 2017 r., ma być realizowany do roku 2020.

Program będzie realizowany do 2020 r. Fot. Archiwum

Tylko w 2017 r. zgłosiło się do niego 246 par. Wszystkie złożyły odpowiednie wnioski, a następnie zweryfikowano, czy spełniają określone w regulaminie kryteria. Do programu zakwalifikowano ostatecznie 232 pary. Rok później chętnych było prawie dwa razy więcej. Do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 411 wniosków od par, ostatecznie zakwalifikowano ich 361. Pod koniec 2018 r. można było już pochwalić się pierwszymi sukcesami. Do 27 grudnia odnotowano 169 ciąż, w tym 23 - wielopłodowe. Urodziło się 77 dzieci, w tym 10 porodów było bliźniaczych.

Od początku 2019 r. do wydziału zdrowia UMP wpłynęło już 110 wniosków do programu; ich weryfikacja nadal trwa. Łącznie (stan na 20 lutego 2019 r.), odnotowano 180 ciąż, w tym 24 to ciąże wielopłodowe. Dzięki programowi urodziło się już łącznie 100 dzieci, w tym 12 porodów było porodami bliźniaczymi.

Jak przypomina UMP, aby skorzystać z miejskiego programu, pary muszą spełnić kilka warunków. Powinny mieszkać na terenie Poznania i pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim. Muszą mieć udokumentowane wcześniejsze bezskuteczne leczenie niepłodności, a wiek kobiety powinien mieścić się w granicach 20-43 lata.

By uzyskać wsparcie z miejskiego budżetu, pary powinny wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiedniej placówce: w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, lub w klinice IVITA.

Po spełnieniu wymogów formalnych i po kwalifikacji medycznej wybrana klinika lub szpital wystawia orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, a wniosek o wsparcie finansowe dla pary trafia do Urzędu Miasta Poznania. Dofinansowanie jest przyznawane według kolejności zgłoszeń. Pary, które zakwalifikują się do programu, mogą liczyć na 5 tys. zł dofinansowania - maksymalnie trzykrotnie, czyli do trzech zabiegów. Mogą też starać się o trzykrotne dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka - pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko.

Na prowadzenie programu miasto przeznaczy łącznie ponad 7 mln zł, czyli ponad 1,8 mln zł na każdy rok jego trwania.

Anna Jowsa - PAP