Dziennik Wschodni/Rynek Zdrowia | 23-12-2018 19:42

Pierwszy szpital w Lublinie wprowadza kompleksową opiekę nad kobietą w ciąży

W ramach opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem (KOC) Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie zapewni kompleksową opiekę - od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia.

Program KOC ma poprawić komfort i poczucia bezpieczeństwa kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Fot. archiwum

Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego jest pierwszym w mieście, który zdecydował się przystąpić do programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży.

Po złożeniu deklaracji KOC kobieta ma gwarancję realizacji świadczeń przez zespół medyczny (lekarz, położna, edukator laktacyjny), opiekę w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym i możliwość konsultacji przez całą dobę - zaznacza Dziennik Wschodni.

W ramach KOC kobieta może też liczyć na porady doświadczonych położnych, które pomogą m.in. w opracowaniu planu opieki przedporodowej i porodu, badania laboratoryjne (m.in. analityczne i mikrobiologiczne) oraz edukację laktacyjną.

Program zapewnia także szkołę rodzenia, hospitalizacje z zakresu patologii ciąży w przypadku wskazań medycznych, świadczenia związanie z porodem, w tym możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu fizjologicznego, a także opiekę nad noworodkiem i specjalistyczne świadczenia neonatologiczne.

Jak już pisaliśmy, program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził w kwietniu 2o16 r.

Placówki, która zdecydowały się realizować program opieki koordynowanej, mogły liczyć na wyższe finansowanie, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Do programu mogły przystąpić te placówki, które deklarowały minimum 600 porodów rocznie i jednocześnie zabezpieczały dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

Ośrodki musiały dostosować się do nowych oczekiwań, między innymi doszkolić swój personel w zakresie realizacji nowych zadań wynikających z programu, lub pozyskać nowy - szczególnie 
w zakresie prowadzenia ciąży przez położne.

Wymiernym efektem wprowadzonych zmian ma być kompleksowa opieka medyczna nad matką i dzieckiem, poprawa komfortu i poczucia bezpieczeństwa kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, zmniejszenie umieralności okołoporodowej, a także mniejsza liczba cięć cesarskich.

Więcej: www.dziennikwschodni.pl