PAP/Rynek Zdrowia | 16-03-2019 10:29

Opole: szpital ginekologiczny wprowadził badania mutacji genu BRCA1/BRCA2

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rozpoczęło badania genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 odpowiedzialnych za rozwój raka piersi i jajnika. Dzięki badaniom pacjentki mogą skorzystać z bezpiecznej farmakoterapii.

Po wykonaniu zabiegu operacyjnego (usunięciu guza), materiał pooperacyjny jest wysyłany do pracowni histopatologicznej. Fot. archiwum

Jak informuje szpital, Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii prawdopodobnie jest pierwszą placówką na Opolszczyźnie udzielającą świadczeń medycznych w ramach powszechnej służby zdrowia, gdzie pacjentce po zabiegu operacyjnym wykonano badania w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA.

Dzięki nim - w przypadku ewentualnego nawrotu choroby nowotworowej - będzie mogła skorzystać z najskuteczniejszego leku (Olaparyb), zapewniającego paniom z zaawansowanym nowotworem jajnika skuteczną i bezpieczną farmakoterapię.

- Lek Olaparyb dla pacjentów z zaawansowanym nowotworem jajnika jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia od września 2016 roku, natomiast badania genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA 2, których wykonanie jest bezwzględnym warunkiem refundacji leku Olaparyb, od stycznia bieżącego roku - powiedział Edward Puchała dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Dodał: - Jest to zatem nowe świadczenie nie tylko w naszej ofercie kompleksowej opieki, w tym przypadku nad pacjentkami z rozpoznaniem nowotworu złośliwego jajnika, ale w całym kraju. Pacjentki naszej kliniki z rozpoznaniem nowotworu złośliwego jajnika, opuszczając szpital, będą dysponować tymi niezbędnymi do refundacji leku Olafaryb badaniami.

Według informacji Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii badania genetyczne mogą być wykonane u pacjentek skierowanych do szpitala z podejrzeniem nowotworu jajnika. Po wykonaniu zabiegu operacyjnego (usunięciu guza), materiał pooperacyjny jest wysyłany do pracowni histopatologicznej.

W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, zlecane jest wykonanie badań genetycznych w kierunku mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA 2. Pacjentki, u których wynik testu genetycznego jest dodatni, są kierowane pod kontrolę poradni onkologicznych, które obejmują je specjalistycznym leczeniem.

Tylko w 2018 roku u 14 pacjentek klinicznego centrum zdiagnozowano nowotwór złośliwy jajnika. Wykonanie badań genetycznych w ramach hospitalizacji jest możliwe od 1 stycznia 2019 roku.

Bezwzględnym warunkiem refundacji leczenia Olaparybem przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu lekowego "Leczenie podtrzymujące Olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48)" jest wykonanie w/w badań genetycznych. Miesięczny koszt leczenia Olaparybem jest wyceniany na ok. 24 tys. zł.

PAP - Marek Szczepanik