Nowa Trybuna Opolska/Rynek Zdrowia | 19-01-2015 19:56

Opole: badają biomechaniczne funkcjonowanie mięśni miednicy w NTM

Dr Tomasz Halski i studenci opolskiej i wrocławskiej uczelni razem z opolskimi placówkami medycznymi prowadzą projekt badawczy, którego celem jest poznanie biomechanicznych i patobiomechanicznych mechanizmów funkcjonowania mięśni miednicy u osób w różnym wieku w kontekście problemów z nietrzymaniem moczu (NTM).

Celem tych badań ma być udowodnienie skuteczności stosowania metod fizjoterapeutycznych w terapii NTM.

Problem jest znaczący - szacuje się, że dotyczy m.in. ok. 4 milionów kobiet, ale także wielu mężczyzn po usunięciu prostaty.

Na spotkanie w Opolu, na którym prowadzono rekrutację do badania, zgłosiło się 100 pań w wieku senioralnym. Dotychczas jedynym finansowanym przez NFZ rozwiązaniem problemu nietrzymania moczu były zabiegi chirurgiczne.

Partnerami naukowców w prowadzonych badaniach i terapii są opolskie placówki medyczne: WCM, Euromedyk, GMW.

Więcej: www.nto.pl