• GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

  • Start

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na informator. Zwycięzca zgarnie nawet 2,2 mln zł

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia21 grudnia 2022 16:30

Trwa konkurs na opracowanie Informatora skierowanego do kobiet w okresie ciąży, dotyczącego organizacji opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, praw pacjenta i przysługujących świadczeń zdrowotnych. Kto może się zgłosić?

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na informator. Zwycięzca zgarnie nawet 2,2 mln zł
Mozna się zgłaszać do konkursu Ministerstwa Zdrowia. Fot. Adobestock
  • Trwa konkurs na realizację zadania pn. „Upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej”
  • Ministerstwo Zdrowia czeka na przygotowanie i złożenie ofert do 16 stycznia 2023 r. do godz. 16:00
  • Na realizację zadania w latach 2023-2025 planuje przeznaczyć środki publiczne w maksymalnej wysokości 2 220 000 zł

Kobieta w ciąży i połogu: konkurs na informator i promocję

Trwa konkurs na realizację zadania pn. „Upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej” w ramach zadania nr 2 celu operacyjnego nr 5 Wyzwania demograficzne, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756, z późn. zm.).

Wyznacza on sposób organizacji opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, tj. w przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. 

Szczególne miejsce zajmują w nim przepisy dotyczące organizacji edukacji przedporodowej, wsparcia karmienia piersią, łagodzenia bólu porodowego, a także zasad pracy personelu w przypadkach szczególnie trudnych dla kobiet i ich rodzin, takich jak poronienie, urodzenie martwego lub ciężko chorego dziecka.

Głównym celem realizacji zadania jest wyposażenie kobiet w okresie ciąży w wiedzę o organizacji opieki okołoporodowej oraz o przysługujących im prawach w tym szczególnym okresie, co pozwoli wpłynąć na lepszą jakość tej opieki i obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej.

Oferty można składać do 16 stycznia

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, którego zadaniem w latach 2023-2025 będzie:

  • Opracowanie Informatora skierowanego do kobiet w okresie ciąży, dotyczącego organizacji opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, praw pacjenta i przysługujących świadczeń zdrowotnych w tym okresie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756, z późn. zm.).
  • Przeprowadzenie działań promujących opracowany Informator.
  • Zapewnienia wydruku i dystrybucji Informatora do świadczeniodawców posiadających umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie specjalistycznych porad w zakresie położnictwa i ginekologii (AOS) oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu przekazania Informatora położnym podstawowej opieki zdrowotnej (w 2023 r.: 160 tys. i 2024-2025 r.: 185 tys. rocznie, a minimalna roczna liczba świadczeniodawców, do których zostanie przekazany Informator nie może być mniejsza niż 1000).

Na realizację zadania w latach 2023-2025 planuje przeznaczyć się środki publiczne w maksymalnej wysokości 2 220 000 zł.

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl. Dostęp do POPI wymaga założenia konta i zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia wniosku aplikacyjnego jest konieczne posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mają czas na przygotowanie i złożenie oferty do 16 stycznia 2023 r. do godz. 16:00.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum