PAP/Rynek Zdrowia | 04-11-2016 08:15

Łódź: wzorcowa klinika programu prokreacyjnego już w grudniu w ICZMP

Pierwsza w kraju referencyjna Klinika Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, która ma być wzorcową jednostką w programie prokreacyjnym Ministerstwa Zdrowia, zostanie otwarta w grudniu w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - poinformował dyrektor ICZMP prof. Maciej Banach.

Pracujemy przez 24 godziny na dobę, aby 22 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności - mówi prof. Maciej Banach, szef ICZMP . Fot. Shutterstock

PAP: Jeszcze w tym roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki ma powstać referencyjna klinika programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce. Jak wyglądają przygotowania do jej otwarcia?
Maciej Banach: Pracujemy przez 24 godziny na dobę, aby 22 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności. Trwają rozległe prace modernizacyjne w przyszłej klinice, a jednocześnie prace adaptacyjne w poradniach, które znajdą się w jej bliskim sąsiedztwie. Wszystko po to, by zapewnić kompleksowe podejście do problemu; tak aby kobieta bądź para, która trafia do nas, była odpowiednio diagnozowana i natychmiast kierowana do kliniki. Założeniem programu jest, by diagnostyka z udziałem całego zespołu specjalistów odbywała się bez zbędnej zwłoki, by jak najszybciej wdrożyć potencjalny harmonogram działań związanych z leczeniem choroby bądź zaburzenia powodującego niepłodność u kobiety bądź mężczyzny.

- Jakie środki przewidziało Ministerstwo Zdrowia na uruchomienie kliniki w ICZMP?
- Ministerstwo w tym roku przyznało łódzkiemu instytutowi ponad 1,9 mln zł na zakup sprzętu i inwestycje w ramach "Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020". Pod koniec listopada w MZ ma odbyć się spotkanie dotyczące sposobu wydatkowania tych środków i funkcjonowania samego programu. Przewidziano także drugą część finansowania - na wyposażenie kliniki - ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs ma się odbyć pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Liczymy na kwotę ok. 5 mln.

- Na czym będzie polegać szczególna rola ICZMP w programie prokreacyjnym, o której wspominał m.in. wiceminister Jarosław Pinkas?
- Sam program prokreacyjny jest bardzo ważną częścią polityki zdrowotnej państwa, a Matka Polka ma stworzyć pierwszą w kraju jednostkę tak kompleksowo zajmującą się problemem niepłodności. Będziemy szkolili, wymieniali się wiedzą z innymi ośrodkami. Program ochrony zdrowia prokreacyjnego powstał w konkretnym celu - aby ponad 90 proc. par, u których występuje niepłodność, mogło dzięki najnowszym osiągnięciom medycyny zajść w ciążę. To cel naszej kliniki.

- Czy ICZMP jest przygotowany do takiej roli?
- Myślę, że w skali kraju jesteśmy najlepiej do tego przygotowaną jednostką. Nowa klinika pozwoli nam skonsolidować całą opiekę diagnostyczną i medyczną nad kobietą z niepłodnością, chociaż faktycznie już teraz taką opiekę zapewniamy - mamy endokrynologów, ginekologów, immunologów, chirurgów i psychologów. Program prokreacyjny pozwoli te świadczenia medyczne skonsolidować, usprawnić i z pewnością wypracować nowe standardy postępowania z pacjentami.

- Nowa klinika to także nowy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny…
- Zakupimy pełne, najnowocześniejsze wyposażenie sal zabiegowych z histero- i laparoskopami oraz ultrasonografami najwyższej klasy, które pozwolą na bardzo dobrą diagnostykę. Mamy należących do najlepszych w kraju specjalistów, którzy wciąż doskonalą swoje umiejętności w najważniejszych ośrodkach medycznych. Chcemy - i taka jest również intencja Ministerstwa Zdrowia - aby mieli możliwość pracy na najlepszym sprzęcie. Ta nasza dbałość powinna znaleźć odzwierciedlenie w skuteczności, abyśmy w optymalnym czasie mogli ustalić przyczynę niepłodności i opracować plan leczenia.

- Jak obecnie wygląda opieka nad pacjentkami z niepłodnością?
- Staramy się na bieżąco przyjmować kobiety z problemem niepłodności - bo Poradnia Andrologiczna dla mężczyzn zostanie uruchomiona w momencie, gdy ruszy klinika. Pacjentki z takimi schorzeniami jak endometrioza, zespół policystycznych jajników czy niedrożność jajowodów są już diagnozowane, aby w momencie ruszenia programu automatycznie mogły być hospitalizowane w klinice - by nie było przestoju między otwarciem tej placówki a jej faktycznym funkcjonowaniem. W zależności od rozpoznania kobiety kierowane są obecnie do już działających klinik ICZMP. Staramy się zapewnić kompleksowość terapii, choć jest to obecnie trudniejsze - bo pacjentka musi przemieszczać się pomiędzy jednostkami - niż będzie w przyszłości, gdy uzyska pomoc w jednej klinice dysponującej wieloma specjalistami.

- Placówka o profilu ginekologiczno-pediatrycznym, jaką jest Matka Polka, będzie przyjmować także mężczyzn…
- Już teraz w ramach kontraktów NFZ przyjmujemy dorosłych mężczyzn - to przypadki kardiologiczne czy neurochirurgiczne; operowani u nas pacjenci mogą w pewnym momencie skończyć 18 lat i chcemy im zapewnić ciągłość terapii. Diagnostyka męskiej niepłodności ma jednak zupełnie inny wymiar niż w przypadku kobiet - takie zabiegi jak badanie nasienia, badania genetyczne, immunologiczne i USG można wykonywać ambulatoryjnie. Już podpisaliśmy kontrakt z jednym z najwybitniejszych w kraju andrologów, prof. Krzysztofem Kulą.

- Kiedy klinika osiągnie pełnię swoich możliwości diagnostycznych i terapeutycznych?
- Przewidujemy, że od momentu oficjalnego otwarcia w grudniu będziemy potrzebowali jeszcze ok. dwóch miesięcy, by jednostka ruszyła z pełnym wyposażeniem, sprzętem, salami zabiegowymi. Myślę, że pełnię możliwości diagnostycznych i zabiegowych osiągnie na przełomie lutego i marca przyszłego roku.