KR/Rynek Zdrowia | 15-03-2013 08:48

Konin: rozpoczęła działalność poradnia ultrasonografii prenatalnej

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie od marca funkcjonuje poradnia ultrasonografii prenatalnej. Zapisy odbywają się na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego położnika-ginekologa.

Skierowanie musi zawierać wskazanie do wykonywania badania lub opis nieprawidłowości u płodu albo wyniki badań potwierdzających zasadność skierowania.

Wskazania do wykonania badań prenatalnych to: wiek matki powyżej 35 r. ż., stwierdzenie w czasie badania USG - nieprawidłowości, wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka, stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka, stwierdzenie znacznego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową.