Gazeta Wyborcza, AOTMiT/Rynek Zdrowia | 01-10-2018 14:51

Bydgoszcz: AOTMiT wydała pozytywną opinię ws. programu in vitro

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie zaopiniowała bydgoski program refundacji in vitro. Teraz sprawą mają zająć się miejscy radni.

W projekcie wskazano, że niewykorzystane zarodki z zachowanym potencjałem rozwojowym zostaną zamrożone, zgodnie z zapisami ustawy o leczeniu niepłodności. Fot. archiwum

Opinia jest już opublikowana. „Program Polityki Zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” został zaakceptowany pod warunkiem uwzględnienia drobnych uwag - informuje Gazeta Wyborcza.

Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 2 mln 25 tys. zł, zaś okres jego realizacji to lata 2019-2022. W projekcie oszacowano, że problem niepłodności może dotyczyć prawie 14 tys. par mieszkających w Bydgoszczy, a wielkość populacji wymagającej leczenia metodami IVF/ICSI oszacowano na ok. 276 par rocznie. Programem planuje się objąć ok. 103 par rocznie.

Jak czytamy w opinii prezesa AOTMiT z dn. 24 września br., "zaplanowane procedury pozostają w zgodzie z obowiązującą praktyką i zaleceniami ekspertów". 

"Zgodnie z opiniami ekspertów programy z zakresu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego powinny być w kraju prowadzone i finansowane ze względu na niekorzystne
tendencje demograficzne. W opinii ekspertów metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest metodą
o udowodnionej najwyższej skuteczności terapeutycznej spośród wszystkich w leczeniu niepłodności" - czytamy w opinii.

"Eksperci zwracają uwagę na fakt, iż istnieje wiele sytuacji klinicznych w leczeniu niepłodności,
w których dla zapłodnienia pozaustrojowego nie ma alternatywy terapeutycznej. Brak wdrożenia
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego powodować będzie utrzymywanie się
bezdzietności i w konsekwencji pogarszanie się psychicznego i emocjonalnego stanu zdrowia
bezpłodnej kobiety i całej pary" - pisze AOTMiT w opinii nt. projektu.

W projekcie wskazano, że niewykorzystane zarodki z zachowanym potencjałem rozwojowym zostaną
zamrożone, zgodnie z zapisami ustawy o leczeniu niepłodności.

Zakłada się możliwość jednokrotnego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wys. do 5 tys. zł. lub dofinansowanie w wys. 2 tys. zł w przypadku procedury dawstwa zarodka (przy maksymalnie jednej próbie).