JW/Rynek Zdrowia | 15-05-2019 14:01

MZ: projekt poszerzenia obowiązku elektronicznej dokumentacji na opis badań lekarskich

W środę (15 maja) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Regulacja rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej, nakładając obowiązek jej prowadzenia także w zakresie opisu badań lekarskich.

Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 13a ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, nowelizuje rozporządzenie ministra zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej poprzez rozszerzenie katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej o dodatkowy dokument, w postaci opisu badań diagnostycznych.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, rozszerzenie przedmiotowego katalogu o opis badań diagnostycznych jest zasadne z uwagi na fakt, iż możliwość sprawniejszego zaznajomienia się lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta dotyczącą jego stanu zdrowia umożliwi szybszy i efektywniejszy proces udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zmiany mają zwiększyć dostępność i przejrzystość informacji zawartych w dokumentacji medycznej, poprawić sprawność jej obiegu, zmniejszyć liczbę błędów medycznych, skoordynować opiekę i spowodować szybszą diagnostykę pacjentów.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania. Proponuje się, aby przepisy weszły w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Cały dokument dostępny jest TUTAJ.