PAP/Rynek Zdrowia | 02-08-2019 18:35

E-zdrowie w Senacie: asystenci medyczni będą mogli wystawiać e-recepty

Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 68 senatorów, jeden był przeciw, 13 wstrzymało się od głosu.

Zapisane w ustawie rozwiązania odnoszą się przede wszystkim do wprowadzenia ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Ustawa wprowadza możliwość upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań, wprowadzenia nowych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta oraz wygaszania Zintegrowanego Informatora Pacjenta, rozszerzenia zakresu stosowania publicznej aplikacji mobilnej na systemy teleinformatyczne oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu "Leki 75+" oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a także danych przetwarzanych w rejestrach.

Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej.

Wprowadzone zmiany umożliwią pacjentom m.in. otrzymanie bezpłatnych leków w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala, założenie w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz potwierdzenie w niej profilu zaufanego, złożenie zdalnie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, przeglądanie aktualnej listy podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie, wystąpienie zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego czy uzyskanie informacji o dopasowanej do potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto pacjenci będą mogli otrzymać SMS-a, e-maila lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece, skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel, zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego, mieć dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym oraz ocenić za pomocą interaktywnej ankiety jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ.

Nowe przepisy obejmą także: wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego, wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni, automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie danych pacjenta lekarzom przyjmującym, poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia - na podstawie dokumentacji medycznej - e-recept oraz e-skierowań, stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept, rozszerzenie katalogu osób objętych tzw. receptami pro familae o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz o dalszych członków rodziny, a także umożliwienie lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym.

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)