CEZ/Rynek Zdrowia | 12-08-2020 09:03

Centrum e-Zdrowia zaprasza przychodnie POZ, AOS i szpitale do udziału w pilotażu EDM

We wtorek (11 sierpnia) Centrum e-Zdrowia opublikowało na swojej stronie zaproszenie skierowane do placówek medycznych - przychodni POZ i AOS oraz szpitali - do udziału w pilotażu EDM, który rozpocznie się na przełomie sierpnia i września 2020 roku i potrwa do kwietnia 2021 roku.

Na zdj. Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia. Fot. PTWP

Jak informuje CEZ projekt e-zdrowie (P1) wchodzi w kolejną fazę. Po wprowadzeniu w całym kraju e-recepty oraz sukcesywnie wdrażanym e-skierowaniu, Centrum e-Zdrowia rozpoczyna pilotaż kolejnych e-usług: rejestracji zdarzeń medycznych oraz prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

Uruchomienie pilotażu ma na celu przede wszystkim sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Pozwoli on również na ocenę poprawności procesu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami. Zebrane podczas pilotażu opinie uczestników będą miały wpływ na docelowy kształt rozwiązania.

- Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest niewątpliwie największym z dotychczasowych wyzwań, ale i najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem zarówno przez pacjentów, jak i personel medyczny. Tak jak w przypadku e-recepty i e-skierowania, cały proces realizujemy etapami, zaczynając od pilotażu, czyli przetestowania rozwiązań na ograniczonej liczbie użytkowników. Taki model działania pozwala na sprawdzenie przyjętych założeń projektowych, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjentów - podkreśla Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w pilotażu? Każdy podmiot, który chce przystąpić do pilotażu musi spełniać określone kryteria. Jednym z podstawowych warunków jest liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w ostatnich 6 miesiącach. W przypadku POZ jest to minimum 8 tys. świadczeń, AOS co najmniej 12 tys., a szpitale muszą mieć zrealizowanych min. 10 tys. świadczeń.

Ponadto każdy podmiot musi posiadać certyfikaty służące do obsługi e-recepty oraz e-skierowania, a także odpowiednie oprogramowanie umożliwiające obsługę zdarzeń medycznych.

Podmioty, które wezmą udział w pilotażu i podpiszą z Centrum e-Zdrowia porozumienie, mogą zawrzeć z NFZ umowę o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej. W jej ramach mogą otrzymać dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń informatycznych, oprogramowania lub szkoleń, a także usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM. By móc ubiegać się o dofinansowanie, każdy usługodawca musi w trakcie pilotażu zaraportować do systemu e-zdrowie (P1) co najmniej 1 tys. zdarzeń medycznych.

Kwota dofinansowania dla jednego usługodawcy wynosi od 15 tys. zł do 30 tys. zł, w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych, które będą sprawozdawane w ramach zdarzeń medycznych. Ponadto w ramach zawartej umowy NFZ będzie co miesiąc finansował aktywny udział usługodawcy w pilotażu EDM - do wysokości 33 tys. zł w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 72 tys. zł w przypadku leczenia szpitalnego.

Aby wziąć udział w pilotażu należy zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami naboru usługodawców oraz ze wzorami porozumień, które dostępne są na stronie www.ezdrowie.gov.pl. Należy także wypełnić elektroniczną deklarację uczestnictwa.

Więcej: cez.gov.pl