• PARTNER SERWISUpartner serwisu

U coraz większej liczby dzieci diagnozowana jest cukrzyca typu pierwszego

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia/ABM03 lipca 2022 06:30

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowań wśród pacjentów pediatrycznych na cukrzycę typu I. To najczęściej występująca choroba przewlekła u dzieci.

U coraz większej liczby dzieci diagnozowana jest cukrzyca typu pierwszego
U coraz większej liczby dzieci diagnozowana jest cukrzyca typu 1. Fot. Adobe Stock
  • Cukrzyca typu 1 jest najczęstszym typem cukrzycy rozpoznawanym u dzieci i młodzieży. Na typ 1 choruje ponad 90 proc. cukrzycowych pacjentów pediatrycznych
  • Nieprawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy powoduje zaburzenie czynności i niewydolność narządów, co skutkuje pogorszeniem jakości życia, zmniejszeniem czasu przeżycia czy życiem w niepełnym zdrowiu
  • Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukają terapii, która ma na celu zachowanie resztkowego wydzielania insuliny u chorych z cukrzycą typu 1, co umożliwi lepszą kontrolę choroby
  • W badaniu klinicznym weźmie udział 102 dzieci w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1, leczonych w Klinice Pediatrii UCK WUM oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IPCZD w Warszawie
  • Naukowcy mają nadzieję, że badanie przyczyni się do zachowania resztkowej funkcji komórek trzustki u dzieci, co daje szanse na lepsze wyrównanie cukrzycy oraz redukcję przewlekłych powikłań choroby

W poszukiwaniu skutecznej terapii

Cukrzyca typu 1 jest najczęstszym typem cukrzycy rozpoznawanym u dzieci i młodzieży. Na typ 1 choruje ponad 90 proc. cukrzycowych pacjentów pediatrycznych. Głównym jej objawem jest hiperglikemia (duża ilość glukozy we krwi). Proces autoimmunologiczny prowadzi do wyniszczenia komórek beta wysp trzustkowych odpowiadających za produkcję insuliny. Efektem jest utrata zdolności wydzielania insuliny.

Nieprawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy powoduje zaburzenie czynności i niewydolność narządów, co skutkuje pogorszeniem jakości życia, zmniejszeniem czasu przeżycia czy życiem w niepełnym zdrowiu. Do chwili obecnej nie jest znana skuteczna metoda prewencji tej choroby.

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukają terapii, która ma na celu zachowanie resztkowego wydzielania insuliny u chorych z cukrzycą typu 1, co zapewni bardziej stabilny przebieg choroby poprzez lepsze wyrównanie metaboliczne. W tym celu zbadają wpływ fenofibratu na zachowanie resztkowej funkcji komórki beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.

Wieloośrodkowe badanie kliniczne

W ramach tego projektu zostanie przeprowadzone wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo.

Do badania zostanie włączonych 102 dzieci w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 leczonych w Klinice Pediatrii UCK WUM oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IPCZD w Warszawie. Cukrzyca typu 1 będzie rozpoznana zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dzieci zostaną losowo przydzielone do grupy leczonej fenofibratem doustnie vs. placebo przez jeden rok.

Naukowcy mają nadzieję, że badanie przyczyni się do zachowania resztkowej funkcji komórek trzustki u dzieci, co daje szanse na lepsze wyrównanie cukrzycy oraz redukcję przewlekłych powikłań choroby, co przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności. Możliwe będzie czasowe odstawienie insuliny oraz nowe wskazanie taniego leku do prewencji trzeciorzędowej cukrzycy typu 1.

Cukrzyca a ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi dotyczy ok. 5 proc. dzieci w wieku szkolnym. Dostępne dane wskazują, że nawet u 90 proc. dzieci z ADHD w Polsce zaburzenie może być nierozpoznane. Nieleczone ADHD prowadzi do zachowań agresywnych, zaburzeń depresyjnych, zwiększonego ryzyka wypadków i zgonów. Wiele dzieci z ADHD cierpi na towarzyszące choroby przewlekłe.

ADHD współistniejące z cukrzycą typu 1 upośledza kontrolę metaboliczną, zwiększa ryzyko zagrażających życiu ostrych powikłań cukrzycy, hospitalizacji a także odległych powikłań przewlekłych. Ponadto ADHD współistniejące z cukrzycą często pozostaje niezauważone. Nierówności w dostępie do optymalnej terapii pogłębia także brak danych co do najbardziej skutecznej i bezpiecznej formy farmakoterapii ADHD w tej grupie pacjentów, która oprócz kontroli podstawowej wykazywałaby pozytywny wpływ na kontrolę metaboliczną i redukcję powikłań cukrzycy.

Projekt LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne, dofinansowany w ramach środków Agencji Badań Medycznych wychodzi naprzeciw tym istotnym problemom klinicznym.

W ramach projektu realizowany będzie skrining, który znacząco poprawi dostęp do diagnostyki ADHD w tej populacji. Celem będzie zidentyfikowanie dzieci z cukrzycą typu 1 i wcześniej nierozpoznanym ADHD (ok. 150 osób), którzy będą mogli być rekrutowani do badania klinicznego. Badanie prowadzone będzie w 4 wojewódzkich, referencyjnych ośrodkach pediatryczno-diabetologicznych: Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Opolu.

Przetestują skuteczność nowych leków

- W ramach badania zoptymalizowana zostanie terapia ADHD u ok. 150 pacjentów z ADHD i T1D. Ich rodzice otrzymają dostęp do warsztatów opartych o trening behawioralny. Badanie kliniczne oceni również bezpieczeństwo i skuteczność dwóch leków w terapii ADHD: metylfenidatu oraz lisdeksamfetaminy. Pierwszy z nich jest refundowanym lekiem w leczeniu ADHD u dzieci, drugi natomiast nową cząsteczką, niedostępną na polskim rynku. Proponowane badanie zwiększy zatem dostępność do tego innowacyjnego preparatu dla pacjentów w Polsce – wyjaśnia dr hab. n. med. Agnieszka Butwicka, główny badacz.

Realizacja projektu pozwoli na koordynację opieki diabetologicznej i psychiatrycznej. Wprowadzona farmakoterapia, poprzedzona warsztatami dla rodziców, przełoży się więc zarówno na poprawę stanu zdrowia pacjentów pod względem kontroli objawów ADHD, jak i poprawi ich stan zdrowia w zakresie kontroli metabolicznej cukrzycy, przyczyniając się do redukcji ryzyka zgonu dzięki redukcji ryzyka przewlekłych powikłań cukrzycy oraz poprawi ich jakość życia.

Po zakończeniu projektu oceniona zostanie skuteczność skriningu, który w przypadku pozytywnej oceny, może zostać wdrożony w ramach procedur finansowanych przez NFZ. Badanie i uzyskane wyniki będą stanowić podstawę do stworzenia algorytmów postępowania w psychiatrii konsultacyjnej i codziennej, ambulatoryjnej opiece nad dziećmi z ADHD i cukrzycą typu 1 w Polsce i na świecie.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum