• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Proste badanie pozwala uniknąć cukrzycowej choroby nerek

Materiał powstał przy wsparciu firmy Bayer • 22 grudnia 2022 14:09

Cukrzycowa choroba nerek jest istotnym powikłaniem cukrzycy. Oznaczenie wydalenia albumin z moczem pozwala na wdrożenie leczenia, które zabezpieczy przed niewydolnością nerek.

Proste badanie pozwala uniknąć cukrzycowej choroby nerek
Proste badanie pozwala uniknąć cukrzycowej choroby nerek Fot. shutterstock

Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia) jest groźnym mikronaczyniowym powikłaniem cukrzycy. Szacunki wskazują, że ponad 20% chorych na cukrzycę ma znamiona uszkodzenia nerek. Nieleczone albo nieprawidłowo leczona nefropatia prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek z koniecznością dializoterapii lub przeszczepu narządu.

Przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków badanie ankietowe wykonane wśród chorych na cukrzycę wskazuje jak wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie profilaktyki nefropatii. Wyniki wskazują, ze ponad 80% chorych była konsultowana przez diabetologa. Jest to zgodne z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, wytycznymi kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce i wspólnego stanowiska konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii, które zalecają, że chory na lekach doustnych powinien być prowadzony przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz raz w roku konsultowani przez specjalistę diabetologa. Chory na insulinie i z powikłaniami powinien pozostać pod opieką Poradni Diabetologicznej.

Badaniem, które pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń ze strony nerek jest oznaczenie wydalenia albumin z moczem. Wychwycenie mikroalbuminurii pozwala na wdrożenie leczenia, które zabezpieczy przed niewydolnością nerek. Niestety jedynie tylko niewiele ponad połowa respondentów, chorych na cukrzycę miała wykonane takie badanie w ciągu ostatniego roku. Jeszcze mniejszy odsetek bo tylko 43% miało wykonane oznaczenia stężenia kreatyniny, parametru określającego stan wydolności nerek.

U ponad 20% respondentów nie wykonano badania stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c parametru opisującego stopień wyrównania cukrzycy, a należy mieć na uwadze, że nieprawidłowe wyrównanie poziom u glukozy jest podstawowym czynnikiem uszkadzającym nerki. Z drugiej strony należy podkreślić wysoką świadomość chorych, dotyczących negatywnego wpływu cukrzycy na nerki. Na tą zależność wskazało ponad 90% respondentów.

Wyniki ankiety wskazują na istotne zainteresowanie chorych zagadnieniami związanymi z cukrzycą czerpiąc wiedzę z mediów społecznościowych, od innych chorych, materiałów edukacyjnych i w znaczącym odsetku, bo prawie 40% od pracowników ochrony zdrowia (lekarz rodzinny, specjalista diabetolog czy dietetyk). Na podkreślenie zasługuje również znacząca rola stowarzyszeń pacjentów w tym aspekcie, ponieważ ponad co piąty chory czerpie wiedzę z tego źródła.

Podsumowanie:
Cukrzycowa choroba nerek jest istotnym powikłaniem cukrzycy. Mimo dużej świadomości chorych o istnieniu takiego zagrożenia szwankuje diagnostyka wczesnej fazy nefropatii, co wpływa w istotny sposób na opóźnienie farmakoterapii, dzięki której istnieje możliwość zahamowania lub opóźnienia procesu uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy, mimo że współczesna medycyna takimi możliwościami dysponuje.


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii