• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Pielęgniarka w domu zrobi zastrzyk, poda leki, leczy rany. Zasady opieki długoterminowej

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, pacjent.gov.pl, Rynek Zdrowia02 lipca 2022 07:00

NFZ przypomina, jakie są zasady pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Może nią zostać objęty pacjent obłożnie i przewlekle chory, który nie wymaga leczenia w szpitalu. Konieczne w tej sytuacji jest jednak skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu z przychodni POZ.

Pielęgniarka w domu zrobi zastrzyk, poda leki, leczy rany. Zasady opieki długoterminowej
Osoby chore mogą skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Fot. AdobeStock
 • Pielęgniarską opieką długoterminową może zostać objęty pacjent obłożnie i przewlekle chory, który nie wymaga leczenia w szpitalu
 • Konieczne w tej sytuacji jest wystawione skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu z przychodni POZ
 • Lekarz kwalifikuje pacjenta na podstawie oceny w skali Barthel, wspólnie z pielęgniarką środowiskową – pacjent, który otrzyma 40 punktów albo mniej, ma prawo do bezpłatnych usług pielęgniarskich
 • Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej cztery razy w tygodniu, w dni powszednie od godziny 8 do 20
 • Także w uzasadnionych przypadkach medycznych mogą one odbywać się także w soboty i dni wolne od pracy
 • Dodajmy, że w ramach opieki długoterminowej pielęgniarka m.in. leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki

Pielęgniarska opieka długoterminowa. Najważniejsze zasady

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorym pacjentem przebywającym w domu. Mogą nią być objęte osoby, które nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Co ważne, opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ – przypomina NFZ.

Aby "załatwić" długoterminową opiekę pielęgniarką, należy zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w której chory złożył deklarację. Jeśli zdaniem lekarza są wskazania do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, wystawia odpowiednie skierowanie.

Co równie istotne, stan pacjenta ocenia także pielęgniarka, która wspólnie z lekarzem wypełnia kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa. Pozytywną kwalifikację przejdą pacjenci, którzy:

 • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej,
 • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego),
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

W ramach opieki pielęgniarka leczy rany, zmienia opatrunki czy podaje leki

W dalszej kolejności należy ze skierowaniem oraz kartą oceny pacjenta zgłosić się do jednego z podmiotów świadczących takie usługi. Warto pamiętać, że informacje na temat tego, gdzie znaleźć odpowiedni podmiot, znajdziemy np. na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ.

Podczas pierwszej wizyty pielęgniarka przeprowadza szczegółowy wywiad: i z pacjentem, jeśli jest to możliwe, i z jego opiekunem bądź opiekunami. Na tej podstawie planuje opiekę i ustala dalsze kroki.

Długoterminowa opieka pielęgniarska. Co obejmuje?

 • pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta,
 • karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna,
 • środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/ prawny),
 • w ramach opieki pielęgniarka leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki, pomaga opiekunom chorego, a także uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności pielęgnacyjnych,
 • pielęgniarka podejmuje działania w ramach świadczeń gwarantowanych – zgodnie ze zleceniem lekarskim.

Jak często odbywają się wizyty pielęgniarki?

Jak podaje NFZ, wizyty ramach opieki długoterminowej odbywają się co najmniej cztery razy w tygodniu (w dni powszednie), w godzinach od 8 do 20. Jednak w medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty te mogą odbywać się także w soboty oraz dni ustawowo wolne.

Z kolei w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy po godz. 20 do godz. 8 dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia, w medycznie uzasadnionych przypadkach,  przychodnia realizująca umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – przypomina NFZ.

Pielęgniarka pod koniec każdego miesiąca ocenia chorego w skali Barthel. O zmianach w stanie zdrowia pacjenta powiadamia lekarza i pielęgniarkę POZ, do których pacjent złożył deklarację wyboru. W przypadku, gdy wynik nie przekroczy 40 punktów, świadczenie jest kontynuowane, ale gdy wynik jest wyższy - opieka długoterminowa musi zostać zakończona.

Skala Berthel. Co obejmuje ocena samodzielności pacjenta?

Skala Barthel jest międzynarodową metodą stosowaną w ocenie sprawności chorego i jego zapotrzebowania na opiekę. W skali tej można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wspomniana skala obejmuje dziesięć aspektów i w każdym z tych aspektów podane są możliwe odpowiedzi opisujące zdolność chorego do ich wykonana. Punktacja przedstawia się następująco: 0, 5, 10 i 15 punktów.

Skala Barthel wygląda następująco:

 1.  Spożywanie posiłków: 0 = nie jest w stanie samodzielnie jeść, 5 = potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp. lub wymaga zmodyfikowanej diety, 10 = samodzielny, niezależny.
 2. Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem/siadanie): 0 = nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi przy siadaniu, 5 = większa pomoc (fizyczna, jedna, dwie osoby), może siedzieć, 10 = mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna), 15 = samodzielny.
 3. Utrzymanie higieny osobistej: 0 = potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności osobistych, 5 = niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów, goleniu (z zapewnionymi pomocami).
 4. Korzystanie z toalety (WC): 0 = zależny, 5 = częściowo potrzebuje pomocy, 10 = niezależny (zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, utrzymanie higieny osobistej).
 5. Mycie, kąpiel całego ciała: 0 = zależny, 5 = niezależny.
 6. Poruszanie się (po powierzchniach płaskich): 0 = nie porusza się lub może pokonać odległość < 50 m, 5 = niezależny poruszający się na wózku, 10 = spacery z pomocą jednej osoby, na odległość > 50 m, 15 = niezależny (ale może potrzebować pomocy, np. laski), na odległości > 50 m.
 7. Wchodzenie i schodzenie po schodach: 0 = nie jest samodzielny, 5 = potrzebuje pomocy (fizycznej, przenoszenia), 10 = samodzielny.
 8. Ubieranie i rozbieranie się: 0 = zależny, 5 = potrzebuje pomocy, ale część czynności może wykonać bez pomocy, 10 = niezależny (w zapinaniu guzików, zasuwaniu zamka, zawiązywaniu sznurowadeł itp.).
 9. Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu: 0 = nie panuje nad oddawaniem stolca (lub konieczne jest wykonanie lewatywy), 5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania stolca, 10 = kontroluje oddawanie stolca.
 10. Kontrolowanie moczu/ zwieracza pęcherza moczowego: 0 = nie panuje nad oddawaniem moczu lub ma założony cewnik i przez to jest niesamodzielny, 5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania moczu, 10 = kontroluje oddawanie moczu.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum