• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Na te badania skieruje lekarz rodzinny z przychodni. Wszystkie wykonasz na koszt NFZ

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia22 sierpnia 2022 21:30

Od 2022 lekarz rodzinny może kierować pacjentów na nowe specjalistyczne badania na koszt NFZ. Warto jednak wiedzieć, że pakiet badań, na które skierowanie wystawi lekarz POZ jest znacznie dłuższy i liczy kilkadziesiąt pozycji. T m.in. badania mikrobiologiczne, elektrokardiograficzne, diagnostyka ultrasonograficzna, endoskopowa czy zdjęcia radiologiczne.

Na te badania skieruje lekarz rodzinny z przychodni. Wszystkie wykonasz na koszt NFZ
Na te badania skieruje lekarz rodzinny. Wszystkie wykonasz na koszt NFZ Fot. AdobeStock
 • Od lipca 2022 lekarz rodzinny skieruje pacjenta na nowe, darmowe badania na koszt NFZ. Pakiet zawiera sześć różnych badań
 • To m.in. ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty-CCP, a także badania na przeciwciała HCV
 • Nowy pakiet badań, na które skieruje lekarz rodzinny, to nie koniec zmian w tym zakresie w POZ. Kolejny ma zostać ruszyć jeszcze jesienią
 • Znaleźć się w nim miałyby m.in. badania z obszaru kardiologii, z kręgu endokrynologii oraz z zakresu chorób układu oddechowego
 • Tymczasem sprawdziliśmy, na jakie jeszcze badania skieruje lekarz POZ. Na liście jest kilkadziesiąt pozycji
 • Lekarz rodzinny może skierować m.in. na badania hematologiczne, biochemiczne i immunochemiczne, a także mikrobiologiczne, elektrokardiograficzne, diagnostykę ultrasonograficzną, spirometrię oraz zdjęcia radiologiczne
 • Ponadto lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe: gastroskopię oraz kolonoskopię

Nowe badania na koszt NFZ od lipca 2022 od lekarza rodzinnego

Zgodnie z rozporządzenie ministra zdrowia, na podstawie zarządzenia prezesa NFZ, od 1 lipca lekarz rodzinny w przychodni POZ zleci nowe, darmowe badania. To m.in. badania biochemiczne i immunochemiczne: ferrytyna; witamina B12; kwas foliowy; anty-CCP; a także badania na przeciwciała HCV.

Nowe darmowe badania od 1 lipca, które zleci lekarz rodzinny:

 • Badania biochemiczne i immunochemiczne:
 1. Ferrytyna, badanie poziomu ferrytyny pomaga określić zapasy żelaza w organizmie, badanie wykonywane przy podejrzeniu anemii pozwala potwierdzić lub wykluczyć niedokrwistość mikrocytarną)
 2. witamina B12, pomiary stężenia witaminy B12 wykonywane są w celu rozpoznania przyczyn niedokrwistości lub neuropatii)
 3. kwas foliowy, wykonywane jest, gdy zachodzi podejrzenie, że u pacjenta występuje niedobór kwasu foliowego, co może prowadzić do niedokrwistości)
 4. anty-CCP, umożliwia wykrycie obecności przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom we krwi. Oznaczenia poziomu przeciwciał anty-CCP wykorzystywane są przede wszystkim w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów)
 5. CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia); poziom białka C-reaktywnego (CRP) pomaga ustalić przyczynę choroby i zdiagnozować rozwijający się stan zapalny w organizmie
 • Przeciwciała anty-HCV (badanie, które wykazuje obecność lub brak przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV).
 1. Badania kału – antygen H. pylori w kale.
 2. Badania mikrobiologiczne – Strep-test.

- Dzięki dodanym badaniom diagnostycznym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają możliwość: podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), podjęcia leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobakter Pylori), oraz wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy do leczenia specjalistycznego – argumentowało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do rozporządzenia.

- Dodatkowo wprowadzenie do finansowania badań różnicujących przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci – dodawali przedstawiciele MZ.

Liczba nowych badań jest ograniczona. O skierowaniu decyduje lekarz

Co jednak ważne, nowe badania są limitowane i ograniczone, a o skierowaniu decyduje wyłącznie lekarz.

Pierwszy budżet powierzony na okres rozliczeniowy 1 lipca - 31 grudnia 2022 r. - jak wskazano w zarządzeniu NFZ - ustala się przy uwzględnieniu kryteriów:

 • Ferrytyna - cała populacja (grupa wiekowa)  - 30 (liczba badań na 10 tys. populacji objętej opieką na miesiąc)
 • witamina B12 - cała populacja - 20
 • anty-CCP - cała populacja - 5
 • antygen H. pylori w kale (test kasetkowy) - cała populacja - 15
 • antygen H. pylori w kale (bad. laboratoryjne) - cała populacja - 15anty
 • HCV -  cała populacja - 10
 • CRP - 0 - 6 r.ż. - 700
 • Strep-test - 0-15 r.ż - 60
 • Strep-test - 16, 44 r.ż - 30
 • Strep-test - 45+ r.ż. - 15
 • kwas foliowy - cała populacja - 20

Na jakie jeszcze badania skieruje lekarz rodzinny?

Pełną listę badań, na które skieruje lekarz rodzinny znajdziemy w rozporządzeniu ministra zdrowia. To zarówno świadczenia medycyny diagnostyki laboratoryjnej, jak również diagnostyki obrazowej i nieobrazowej.

Na te badania skieruje lekarz rodzinny:

 • Badania hematologiczne:
 1. morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 2. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 3. retikulocyty;
 4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne:
 1. sód;
 2.  potas;
 3. wapń zjonizowany;
 4.  żelazo;
 5. żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 6. stężenie transferyny;
 7. stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc);
 8.  mocznik;
 9.  kreatynina;
 10. glukoza;
 11. test obciążenia glukozą;
 12. białko całkowite;
 13.  proteinogram;
 14.  albumina;
 15.  białko C-reaktywne (CRP);
 16. kwas moczowy;
 17.  cholesterol całkowity;
 18.  cholesterol-HDL;
 19.  cholesterol-LDL;
 20.  triglicerydy (TG);
 21.  bilirubina całkowita;
 22.  bilirubina bezpośrednia;
 23.  fosfataza alkaliczna (ALP);
 24.  aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 25. aminotransferaza alaninowa (ALT);
 26.  gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 27. amylaza;
 28.  kinaza kreatynowa (CK);
 29. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 30. czynnik reumatoidalny (RF);
 31.  miano antystreptolizyn O (ASO);
 32. hormon tyreotropowy (TSH);
 33. antygen HBs-AgHBs;
 34. VDRL;
 35. FT3;
 36.  FT4;
 37.  PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 • Badania moczu:
 1. ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 2. ilościowe oznaczanie białka;
 3. ilościowe oznaczanie glukozy;
 4.  ilościowe oznaczanie wapnia;
 5. ilościowe oznaczanie amylazy.
 • Badania kału:
 1. badanie ogólne;
 2. pasożyty;
 3. krew utajona - metodą immunochemiczną.
 • Badania układu krzepnięcia:
 1. wskaźnik protrombinowy (INR);
 2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 3. fibrynogen.
 • Badania mikrobiologiczne:
 1.  posiew moczu z antybiogramem;
 2. posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 3. posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella;
 4. test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS).
 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna:
 1. 88.713 USG tarczycy i przytarczyc;
 2. 88.717 USG ślinianek;
 3. 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 4. brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
 5. obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).
 • Spirometria.
 • Zdjęcia radiologiczne:
 1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 2. zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 3. zdjęcie czaszki;
 4. zdjęcie zatok;
 5.  zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
 1. gastroskopia;
 2.  kolonoskopia.

Jeszcze więcej nowych badań w przychodni POZ od jesieni 

Dodajmy, że uruchomiony od 1 lipca nowy pakiet badań, na które skieruje lekarz rodzinny, to nie koniec zmian w tym zakresie w POZ. Kolejny pakiet ma zostać ruszyć jeszcze jesienią.

Znaleźć się w nim miałyby m.in.

 • badania z obszaru kardiologii, jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu,
 • badania z kręgu endokrynologii, jak przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
 • badania z zakresu chorób układu oddechowego, jak badanie spirometryczne z próbą rozkurczową. 

Dostęp do tego pakietu badań będą jednak miały tylko te poradnie, które zdecydują się wprowadzić opiekę koordynowaną nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi.
 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum