MZ/Rynek Zdrowia | 09-11-2016 13:53

Lekarze rodzinni i diabetolodzy razem przeciw cukrzycy

We wtorek (8 listopada) w Ministerstwie Zdrowia prezesi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podpisali porozumienie o współpracy. Będą współdziałać w leczeniu pacjentów chorych na cukrzycę.

Lekarze rodzinni i diabetolodzy razem przeciw cukrzycy. Fot. Archiwum

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wyraziły intencję współpracy w zakresie szerzenia zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy, współdziałania w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia, w doskonaleniu zawodowym lekarzy oraz reprezentowania interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę typu 1 i 2.

Strony zobowiązały się również do współdziałania w organizacji szkoleń dla lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej i opracowania wytycznych leczenia cukrzycy - w tym w szczególności typu 2, w warunkach gabinetów lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej.

- Problem cukrzycy to nie jest problem podwyższonego cukru we krwi, to problem następstw w postaci ślepoty, amputacji, niewydolności nerek, niewydolności serca po zawale serca, szeregu innych powikłań, które pojawiają się w przypadku wieloletniej cukrzycy, która nie jest właściwie leczona - zaznaczyłkonsultant krajowy w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztof Strojek. 

W kontekście spodziewanego wzrostu zachorowań, spowodowanego epidemią otyłości oraz starzeniem się społeczeństwa, zapobieganie występowaniu tej choroby, jej właściwe leczenie i bliska współpraca specjalistów i lekarzy rodzinnych są niezwykle istotne. Wagę i potrzebę tego współdziałania podkreślał minister Konstanty Radziwiłł, który uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumienia.

- Bardzo mnie cieszy ta inicjatywa dwóch naukowych towarzystw lekarskich: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - powiedział minister. Dodał, że te grupy lekarzy mają ogromną rolę do odegrania w wykrywaniu i leczeniu cukrzycy.

- Ta współpraca jest niezwykle istotna dla kształcenia, zwłaszcza kształcenia lekarzy rodzinnych w obszarze opieki nad pacjentami z cukrzycą. Tutaj wkład lekarzy diabetologów jest nieoceniony - dodał.

Wskazał także, ze resort zdrowia podejmuje działania na rzecz pacjentów z cukrzycą. We wrześniu tego roku wszedł w życie program leczenia stopy cukrzycowej. Ma on na celu rozwiązanie problemu, jakim był przez wiele lat brak dostępu pacjentów do specjalistycznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej i wynikająca z tego nadmierna liczba amputacji. Minister zapowiedział także rozszerzenie katalogu bezpłatnych leków przeciwcukrzycowych dla seniorów.

Znaczenie koordynowanej opieki dla zdrowia pacjentów z cukrzycą podkreślał także konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztof Strojek.

- Kompetentny lekarz to niekoniecznie specjalista. Większość chorych na cukrzycę, szczególnie tych, którzy nie mają powikłań, którzy są na wczesnym etapie choroby może być prowadzona, leczona przez lekarza rodzinnego. W przypadku wątpliwości lekarz rodzinny - i temu służy m.in. to porozumienie - ma zawsze możliwość zwrócenia się do specjalisty z prośbą o weryfikację efektów leczenia i ustalenie dalszego toku postępowania - podkreślił Krzysztof Strojek.

Więcej: www.mz.gov.pl