×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Lekarz rodzinny skieruje do dietetyka na koszt NFZ. Opublikowano zasady

Autor: KK • Źródło: PTMR10 lutego 2023 18:03

Od niedawna lekarz rodzinny może zlecić pacjentowi konsultacje z dietetykiem na koszt NFZ - to nowość wprowadzona do przychodni wraz z opieką koordynowaną. Polskie Towarzystwo Dietetyki i krajowy konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej opublikowali właśnie wytyczne dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach POZ.

Lekarz rodzinny skieruje do dietetyka na koszt NFZ. Opublikowano zasady
Lekarz rodzinny może zlecić konsultację dietetyczną na koszt NFZ. Opublikowano wytyczne Fot. AdobeStock

 

Lekarz rodzinny zleci konsultację dietetyczną na koszt NFZ. Opublikowano zasady

Opieka koordynowana weszła do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w październiku ubiegłego roku. Zakłada m.in. większy zakres badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii, na które może kierować lekarz rodzinny. Ponadto w ramach OK odbywają się również konsultacje ze specjalistami z kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii

Choroby, w których istnieje możliwość objęcia pacjenta opieką koordynowaną to:

 • kardiologia: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienna
  serca, migotanie przedsionków,
 • diabetologia: cukrzyca,
 • endokrynologia: niedoczynność tarczycy, diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich,
 • pulmonologia/alergologia: POCHP, astma.

W każdym z wymienionych zakresów jest możliwość skierowania
pacjenta przez lekarza POZ do dietetyka poprzez zalecenie konsultacji dietetycznych w ramach „Indywidualnego Planu Opieki Medycznej”. Polskie Towarzystwo Dietetyki i krajowy konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej opublikowali właśnie wytyczne dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach opieki koordynowanej w POZ.

Pierwsza konsultacja dietetyczna powinna trwać od 30 do 40 minut

W wytycznych wskazano m.in. jak powinna wyglądać współpraca dietetyka z zespołem medyków w opiece koordynowanej:

 • Do konsultacji dietetycznej pacjenta kieruje lekarz prowadzący pacjenta w POZ.
 • Dietetyk ściśle współpracuje z zespołem terapeutycznym w ramach OK, w skład którego wchodzi lekarz POZ, pielęgniarka oraz lekarze specjaliści wybranych dziedzin, w celu osiągnięcia wyznaczonego celu oraz poprawy zdrowia pacjenta.
 • Lekarz przekazuje pacjentowi „Dzienniczek Żywieniowy” i zleca prowadzenie go przed pierwszą wizytą u dietetyka wg instrukcji w nim zawartej. 
 • Dietetyk na każdym etapie konsultacji dietetycznych może zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego pacjenta w POZ w kwestiach związanych ze stanem jego zdrowia oraz prowadzonym leczeniem.
 • Lekarz ma prawo do uzyskiwania od dietetyka wszelkich informacji na temat prowadzonych konsultacji dietetycznych oraz ewentualnych problemów towarzyszących pacjentowi w ich realizacji.
 • Dietetyk i pielęgniarka mają prawo do konsultowania ze sobą prowadzonych we własnym zakresie świadczeń zdrowotnych

- Cel konsultacji dietetycznej powinien być celem mierzalnym ilościowym lub jakościowym. Celem mierzalnym ilościowym będzie np. zmiana parametrów antropometrycznych (redukcja masy ciała) lub poprawa wyników badań laboratoryjnych (niższe stężenie glukozy we krwi, niższe stężenie cholesterolu LDL i trójglicerydów). Celem mierzalnym jakościowym będzie np. poprawa samopoczucia, ustąpienie dolegliwości bólowych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów w sposobie żywienia, zwiększenie świadomości w zakresie sposobu żywienia. 

W wytycznych wskazano, jak powinny przebiegać trzy konsultacje dietetyczne pacjenta. 

Zasady udzielania pierwszej konsultacji dietetycznej:

 • Pierwsza konsultacja powinna trwać ok. 30-40 minut. O ile to możliwe, powinna odbywać się w trybie stacjonarnym.
 • Jeżeli nie ma możliwości konsultacji bezpośredniej, powinna być udzielona w trybie teleporady, z zachowaniem wszystkich elementów opisanych w niniejszym dokumencie.
 • Pacjentowi podczas konsultacji dietetycznej może towarzyszyć osoba wskazana przez pacjenta.
 • Pacjent zgłasza się na konsultacje w wyznaczonym terminie z wypełnionym „Dzienniczkiem Żywieniowym”.
 • Dla realizacji konsultacji dietetycznej dietetyk powinien dysponować:
  ● wagą elektroniczną,
  ● wzrostomierzem,
  ● taśmą do pomiarów antropometrycznych,
 • Na pierwszej wizycie dietetyk powinien ocenić potrzeby pacjenta w zakresie edukacji żywieniowej i dietetycznej.
 • W przypadku udzielania konsultacji w trybie teleporady, pacjent samodzielnie dokonuje pomiarów masy i wysokości ciała, oraz obwodu talii/pasa. Dietetyk powinien poinstruować pacjenta w jaki sposób prawidłowo dokonać pomiaru.
 • Dietetyk na podstawie wyników pomiarów dokonuje obliczenia wskaźnika wagowo-wzrostowego Body Mass Index (BMI) oraz obwodu talii/pasa [Waist Circumference, WC].
 • Dietetyk porównuje uzyskane wyniki z aktualnymi zaleceniami zawartymi w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 i odnotowuje ten fakt w dokumentacji.
 • Dietetyk w trakcie pierwszej konsultacji dokonuje analizy sposobu żywienia pacjenta na podstawie wypełnionego „Dzienniczka Żywieniowego”.
 • Następnie dietetyk przeprowadza z pacjentem wywiad obejmujący informacje o:
  ● chorobach współistniejących i ich leczeniu,
  ● dolegliwościach ze strony układu pokarmowego i ewentualnych ich przyczynach,
  ● alergiach i nietolerancjach pokarmowych,
  ● ostatnich wynikach badań laboratoryjnych.
 • W następnej kolejności dietetyk przeprowadza wywiad żywieniowy, uwzględniający także pytania, na które nie dały odpowiedzi zapisy prowadzone przez pacjenta w „Dzienniczku Żywieniowym”, dotyczące liczby i wielkości posiłków, najczęściej stosowanych typów obróbki kulinarnej, słodzenia (nie tylko płynów), solenia, jakości spożywanych tłuszczów, ilości i rodzaju spożywanych płynów, ryb, warzyw strączkowych, produktów zbożowych pełnoziarnistych, spożycia żywności wysoko przetworzonej, spożycia przekąsek itp. 
 •  Dietetyk odnotowuje w dokumentacji stwierdzone podczas wywiadu błędy popełniane przez pacjenta w dotychczasowym sposobie żywienia.
 •  Na podstawie zebranych informacji, dietetyk ustala potrzeby pacjenta w zakresie modyfikacji żywieniowych, wymagań edukacyjnych i jego motywacji do wprowadzenia zmian.
 • Dietetyk ustala zalecenia, w tym zalecenia ramowe diety i zalecenia szczegółowe, które przekazuje pacjentowi w formie pisemnej. Zalecenia dietetyk odnotowuje także w dokumentacji.
 • W przypadku, gdy wywiad żywieniowy i analiza „Dzienniczka Żywieniowego” wskazują na błędy w sposobie żywienia pacjenta, dietetyk zaleca dalsze prowadzenie „Dzienniczka Żywieniowego” wg wcześniej ustalonych zaleceń żywieniowych. Zalecenie dalszego prowadzenia Dzienniczka odnotowuje się w dokumentacji.
 •  Dietetyk na zakończenie pierwszej wizyty ustala termin drugiej wizyty, która powinna być zaplanowana nie później niż po 30 dniach od pierwszej wizyty

W wytycznych określono również przebieg drugiej i trzeciej konsultacji. Całość dokumentu została opublikowana na stronach PTMR
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum